RUNET software

RUNET programvare kundeservice nedlasting nyheter priser bestill kontakt oss nyttige linker choose country
 
Beregningsprogram for design og analyser med Eurokodene

Hvis du i har behov til å bli bedre kjent med de strukturelle Eurokodene, forbedre eller oppdatere kunnskapen din om laster og konstruksjonsregler, gir vi nå god rabatt  på EUROCODEexpress.

Nyheter

Nytt tlf nr:
4675 1102

Ny programvare
EUROCODEexpress

Oppdatering
BETONexpress

Oppdatering
SteelPortalFrame
Eurokode 3Oppdatering
SteelSectionsEC3

Oppdatering
WOODexpress

Demoversjoner
Download demoversion ...

Download Demoversion ...

Last ned Demoversjon ...

Freeware

 Betongkalkulator   Eurokode 2

Download FRAME2Dexpress Light version Gratis Light versjon

 

Aktiveringskode

publikasjoner

F.A.Q.s

om Eurokodene

Personvernerklæring


EUROCODEexpress
Dimensjonering av konstruksjonselementer ifølge Eurokode 0,1,2,3,4,5,6,7,8 og Nasjonale Tillegg.
En omfattendeprogramvare som inkluderer aspekter med de viktigste tema fra alle standarder for konstruksjonsmessig og geoteknisk prosjektering av bygg- og anleggsarbeider, Eurokodene.
I tillegg kan en utføre beregninger og analyser av 2D rammestrukturer. Diagrammer og tabeller som forenkler bruk og forståelse av Eurokodene er inkludert i programmet.
Les mer...  


Mer om BETONexpress ...

BETONexpress  Dimensjonering av betongelementer og betongkonstruksjoner med Eurokode 2.
I tillegg benyttes Eurocode 7 for geotekniske analyser (fundament, støttemurer), Eurocode 1 for lastkombinasjoner og Eurocode 8 for seismiske beregninger. Plater, flatdekke, bjelker, søyler, fundamenter, grunnmurer, støttemurer, basseng. Materialegenskaper og beregnings-  parametre kan justeres ifølge krav til Nasjonalt anvendelsesdokument, NA. Diagrammer og tabeller som forklarer bruken av Eurokode 2.
Les mer...


Dimensjonering av stålelementer og stålkonstruksjoner med Eurokode 3.
Klassifisering av tverrsnitt, tverrsnittkapasitet av enkle og kombinerte lastvirkninger. Bøyningsknekking og vipping av staver. Dimensjonering av skrueforbindelser, bjelker, søyler, tak- og gulvkonstruksjoner, en og to etasje portalrammer, takåser og vindavstivning, fundament av stålkon- struksjoner. Sveiste og brukerdefinerte tverrsnitt. Parametere i henhold til NA. Tabeller og diagrammer som forklarer bruken av Eurocode 3.

Les mer...  


Les mer .. SteelPortalFrame Eurokode 3
Dimensjonering av portalramme i henhold til Eurokode 3
Lastforhold og lastkombinasjoner i henhold til Eurokode 0 og 1. Design av stålkonstruksjoner, stålforbindelser og tverravstivningssystem i henhold Eurokode 3-1-1, 3-1-8. Betongfundament i henhold til Eurokode 2-1 og 7-1. Detaljerte tegninger av konstruksjoner og forbindelser.
Les mer...    

Beregningstabeller for Ståltverrsnitt etter Eurokode 3, NS-EN1993-1-1:2005. Tabeller som inneholder alle internasjonale profiltyper med geometridata, tverrsnittskonstanter, klassifisering av tverrsnitt, kapasitetsverdier, knekkapasitetsverdier og vippekapasitetverdier.
Les mer...

Dimensjonering av elementer og trekonstruksjoner med Eurokode 5. I et enhetlig brukergrensesnitt kan du enkelt og oversiktlig designe og beregne trekonstruksjoner. Materialegenskaper og beregningsparametere justeres enkelt ifølge krav til Nasjonalt anvendelsesdokument NAD. Detaljerte tegninger av takstoler og forbindelser.
Les mer...

FRAME2Dexpress med Eurocode Design 
Dimensjonering av elementer i 2-D rammestrukturer i armert betong, stål og tre i henhold til  Eurokode 2, 3 og 5. Programmet utfører beregninger av interne krefter og produserer diagrammer for forskyvninger, bøyningsmoment, skjærkrefter og aksialkrefter. I den dynamiske analysen beregnes egenfrekvens og diagram av svingeformerer er tilgjengelig.
Les mer ... 

Beregninger av armert betong basert på Eurokode 2. Inkluderer det meste innen snittkapasitet for bøying, skjær og aksialkraft. Tabeller og dimensjoneringsdiagrammer.   
Les mer...

Les mer om FRAME2Dexpress 2-dimensjonal statisk og dynamisk analyse av rammekonstruksjoner.
Les mer...

Mer om cgFLOAT Dynamic analysis of long floating structures in short crested waves. Design of floating marinas, breakwaters and bridges.
Les mer...

Mer om cgWindwaves Forecasting of wind generated waves in restricted fetch water regions.
Les mer...

Revised: november 30, 2023.

   
 

 

 

 
RUNET Norway as,
Tunteigen, 6264 Tennfjord, Norway

NO 984 065 280 MVA 

epost: salg(at)runet.no

Tel: (+ 47) 467 51 102 

Copyright © RUNET software. All rights reserved.