Program Info
Last ned DEMO    
BETONexpress F.A.Q   
Info siste versjon
Dokumentasjon

  

Dimensjonering av betongelementer med Eurocode 2

RUNET programvare kundeservice nedlasting nyheter priser bestill kontakt oss nyttige linker choose country
Siste nytt om BETONexpress

Last Revised: januar 18, 2024.  


 
Oppdatering Programvare:
Oppdater gratis fra programmets hovedmenu/Oppdater.

Siste oppgradering inneholder også alle tidligere oppdateringer.

 Lagre filen og ekstrakter den i mappen der programmet allerede er installert


Dato/Versjon Nye  funksjoner Kommentar

09.01.2024

 

 

 • Siste oppdatering
 • Gratis oppdatering

21.11.2023

 

 • Oppdatering
 • Gratis oppdatering

07.09.2022 Ny programversjon 07.09.2022
 • Gratis oppdatering

01.03.2021 Ny programversjon
 •  Pelefundamering for enkel pele og pelegrupper. Pelens bærevne beregnes fra resultater av grunnprøvinger og/eller statiske prøvebelastinger.
   

 • Kontroll av nedbøying  (SLS) av utkranger i kontinuerlige bjelker og plater, er inkludert I beregninger.
   

 • Gratis oppdatering fra programmets hovedmeny.


25.08.2020 25.08.2020 Ny programversjon
 • Bjelkedesign: Ny tverrsnittskapasitet for alle typer bjelker
 • Gratis oppdatering

12.03.2020 12.03.2020
 • Ny versjon 10.03.2020
  Gratis oppdatering fra programmets hovedmeny

01.01.2020   GODT NYTT ÅR !

02.12.2019 02.12.2019
 • Ny versjon 02.12.2019
  Gratis oppdatering fra programmets hovedmeny

03.05.2019 03.05.2019
 • Ny versjon 03.05.2019
  Gratis oppdatering fra programmets hovedmeny

12.04.2019 12.04.2019 Ny versjon 12.04.2019
 • Ny menu - buekonstruksjoner
 • Gratis oppdatering fra programmets hovedmeny


15.11.2018 15.11.2018
 • Ny versjon 15/11/2018.
 • Forbedringer i geotekniske beregninger.
  Flere justeringer i beregninger og rapporter i henhold til nasjonale tillegg.
 • Gratis oppdatering fra programmets hovedmeny.

08.02.2017 08.02.2017
 • Mindre korrigering rapport
 • Gratis oppdatering

07.11.2016 07.11.2016

Nye funksjoner i BETONexpress 07.11.2016 

Spesifiser armering 
Programmet beregner armering i bruddgrensetilstanden (ULS). I etterkant kontrolleres denne armeringen i bruksgrensetilstand. Noen ganger er armeringen ikke nok for forskyvningskontroll eller rissviddekontroll.
For å ta hensyn til dette er et nytt alternativ for plater, bjelker, søyler, fundament og støttevegg lagt til. Bruker kan spesifisere mer armering som er nødvendig i bruddgrensetilstand for å redusere forskyvninger eller rissvidde.
 
Ved å ikke markere Spesifiser armering, beregnes armeringen som normalt.
Ved å markere Spesifiser armering kan en angi mer armering som er nødvendig i bruddgrensetilstand for å redusere forskyvninger eller rissvidde.

Skjærkraft fra konsentrert last på flatdekke
Nå også runde søyler

Jordtrykkskapasitet i fundament og støttevegg
Dersom boksen med EC7 Annex D er markert, vil jordtrykkskapasitet  bli beregnet med Annex D, Eurocode 7. Beregningene utføres samtidig som en endrer dimensjonene på konstruksjonen.

Rissviddeberegninger for søyler
Dersom boksen med Beregning av rissvidde er markert, blir rissvidde wk beregnet. Lasten i bruksgrensetilstand beregnes som (ULS/SLS).
 

 • Gratis oppdatering fra programmets hovedmeny.

 


21.09.2016 21.09.2016
 • Gratis oppdatering fra programmets hovedmeny.

 


20.09.2016 20.09.2016 Ny oppdatert versjon
 • Instilling for K3, koeffisient for rissvidde wk,7.3.4 EN1992-1-1:2004, Dansk National Annex , k3 = 3,4(25/c)2/3
   
 • Gratis oppdatering.

22.06.2016 22.06.2016 New program version 22.06.2016

Programmet beregner armering i bruddgrensetilstanden (ULS). I etterkant kontrolleres denne armeringen i bruksgrensetilstand. Noen ganger er armeringen ikke nok for forskyvningskontroll eller rissviddekontroll.
For å ta hensyn til dette er et nytt alternativ har blitt lagt til. Bruker kan spesifisere mer armering som er nødvendig i bruddgrensetilstand for å redusere forskyvninger eller rissvidde.

 • Gratis oppdatering.

08.06.2015 05.2015 En ny versjon av BETONexpress er tilgjengelig med tema som:
 • Flatdekker, Skjærkraft fra konsentrerte laster
 • Dimensjonering av flatdekke
 • Grunnens bæreevne
 • Betongfundamenter for stålsøyler
 • Vannbasseng
 • Kjellervegger
 • Bærevegger
 • Betongvegger med jevnt fordelt last

Les mer ...

Kostnad for oppgradering 1800,- kr.  + mva

   

Vi vil kontakte alle våre kunder med e-post. Når du bestiller den nye versjonen vil du motta en e-post med ny adresse for a laste ned den nye versjonen.

Dersom det er mindre enn 6 mnd siden de kjøpte programvaren, vil de motta en e-post med en lenke der en kan laste ned den nye oppgraderingen gratis.


31.10.2013 31.10.2013 Ny oppdatert versjon 30.10.2013.
 • Oppdatering BETONexpress
  Gratis oppdatering.

31.08.2012 30.8.2012 Ny oppdatert versjon 30.08.2012.
 • Oppdatering BETONexpress
  Gratis oppdatering.

08.05.2012 08.05.2012 Ny oppdatert Program og Demoversjon.
 • Automatisk innstilling til A4 papirstørrelse ved installasjon.
 • Oppdater gratis fra programmets hovedmenu/Oppdater
     

11.11.2011 07.11.2011 En ny versjon av BETONexpress er tilgjengelig.:
 • Bruksgrensetilstander(SLS), nedbøyningsbegrensing og rissviddebegrensing for plater og bjelker
 • Enkeltstående konstruksjonsdeler, utvidet analyse av andre ordens virkninger
 • Tabeller for dimensjonering med Eurocode 2, som: Kd , med w, knekklengder
 • Samvirkediagram ved bøyning og aksialkraft, biaksial bøyning og aksialkraft
 • Nasjonale tillegg for CEN medlemsland

Kostnad for oppgradering 1200,- kr.  + mva

Vi vil kontakte alle våre kunder med e-post. Når du bestiller den nye versjonen vil du motta en e-post med ny adresse for a laste ned den nye versjonen.

Dersom det er mindre enn 6 mnd siden de kjøpte programvaren, vil de motta en e-post med en lenke der en kan laste ned den nye oppgraderingen gratis.


Dersom du oppdaterer programmet på vanlig måte, (fra hovedmenyen i programmet) vil du ikke oppgradere BETONexpress til den nye versjonen, men da til 04.10.2011 versjon .


11.10.2011 04.10.2011

Oppdatering BETONexpress
Gratis oppdatering.


22.02.2010 20.01.2010

Oppdatering BETONexpress
Gratis oppdatering.


02.12.2008 28.11.2008 Oppdatering BETONexpress
Gratis oppdatering.

09.09.2007 9.09.2007 Mindre oppdateringer.Gratis oppdatering.

01.01.2007 01.00.2007

Mindre oppdateringer.Gratis oppdatering.


17.08.2007 08.015.07

Nye funksjoner:
Redistribuerte moment i kontinuerlige bjelker og plater i henhold til, EN 1992-1-1 :2004, 5.5 (4).
 euk er nødvedig for å klassifisere stål i  A,B,C klasser, Eurocode2, Annex C. Denne versjon av BETONexpress innholder forhåndsinnstilte verdier for euk, men du må da innstille verdiene for stålegenskapene.  Gå til [Parametere/reinforced steel properties], klikk på [Låst] for å åpne, så  [Reset] for å ta de nye verdiene.   Dette vil ikke forandre verdier for andre materialegenkaper i programmet.

Skjærkontroll for plater. 


01.03.2007 03.02.07 Oppgradering BETONexpress

En ny versjon av BETONexpress er tilgjengelig. Nå med beregninger i henhold til EN 1992-1-1:2004 for betongkonstruksjoner og Eurocode 7, EN 1997-1:2004 for geoteknisk prosjektering.

Kostnad for oppgradering 1080,- kr.  Vi vil kontakte alle våre kunder med e-post. Når du bestiller den nye versjonen vil du motta en ny adresse for a laste ned denne versjonen.

Dersom du oppdaterer programmet på vanlig måte, (fra hovedmenyen i programmet) vil du ikke oppgradere BETONexpress til den nye versjonen, men da til den siste versjon .

Nyheter i BETONexpress Versjon 03.02.2007

For prosjektering av betongkonstruksjoner kan du nå benytte Eurocode 2, EN 1992-1-1:2004, Prosjektering av betongkonstruksjoner, Generelle regler og regler for bygninger.
For geoteknisk prosjektering, Eurocode 7, EN 1997-1:2004, Geoteknisk prosjektering  – Generelle regler.

Hva mer er nytt:
· Automatisk generering av CAD tegninger for søylefundament, støttemurer, konsoller og høye bjelker.
· I rapporter vises Armeringstabell for hvert design objekt.
· Eksport av Rapport til PDF og Word format.
· Nye justeringer av rapportens innhold, referanser etc.
· Ny algorytme for valg av armeringsstål.
· Vekt av armeringsstål kan justeres.

Plater
· Kontinuerlige plater - Koeffisient for lastfordeling (k) for hvert spenn.
· Toveis plater - Beregninger av bøyemoment baseres på metoder av Czerny og Bares.

Bjelker
· Aksialkraft inkludert i snittlast
·
Liten eksentrisitet

Søyler
·
Ny metode for enkel og dobbel eksentrisitet med numerisk integrasjon. M-N diagrammer fra numerisk integrasjon inkluderes i rapport.
·
Søylekapasitet, og søylekapasitet med FRP. Diagrammer fremkommer i rapport.

Fundament
· Fundamentdybde, og grunnvekt over fundament kan spesifiseres
· Negativ vertikal last kan spesifiseres.
· Lasttilfeller Geo, STR, EQU i henhold til Eurocode 7, EN 1997-1:2004
· Automatisk generering av CAD tegninger
· Minimum armering kan evalueres som plater, siden Eurokodene ikke er entydig på dette punkt.

Støttemurer
· Lasttilfeller Geo, STR, EQU i henhold til Eurocode 7, EN 1997-1:2004
· Automatisk generering av CAD tegninger
· Minimum armering kan evalueres som plater, siden Eurokodene ikke er entydig på dette punkt. (EC2 EN, §9.3.1.)
·
base hæl, for reduksjon av glidning

Konsoller
· Automatisk generering av CAD tegninger

Høye bjelker
· Automatisk generering av CAD tegninger


28.02.2007 02.17.07 Siste oppdaterinring av BETONexpress i ENV versjon og  uten CAD modul.

Windows Vista kompatibel.


21/12/2006 Ver 12.00.2006 Oppgradering BETONexpress

Oppgraderingern er basert på ENV versjon of Eurocode 2.
Oppgradering kan nedlastes gratis.

 I denne versjon, Ver. 12.00.06,  er følgende utbedringer og nye funksjoner inkludert : 

 • Automatiske beregninger ettersom data endres, og direkte forhåndsvisning av  rapport.

 • Ny design av rapporter.

 • Eksport  til PDF og Word filer.

 • Armeringsvekt kan justeres fra [Parametere/Armeringsstål/Vekt]

 Betongplater

 • Toveisplate analyse. Czerny's metode er inkludert.

 • I kontinuerlige plater, lastfaktor kan inkluderes for hvert spenn.

 Bjelker

 • Liten eksentrisitet.

 • Aksialkraft inkludert i snittlast.      

Søyler

 • Ny metode for enkel og dobbel eksentrisitet med numerisk integrasjon. M-N diagrammer fra numerisk integrasjon inkluderes i rapport.

 • Søylekapasitet, og søylekapasitet med FRP. Diagrammer fremkommer i rapport.

Fundament

 • Fundamentdybde og grunnvekt .

 • Negativ vertikal last kan spesifiseres.

 • Minimum armering kan evalueres som plater, siden Eurokodene ikke er entydig på dette punkt.

Støttemurer

 • Flere veggtyper inkludert.

 • Minimum armering kan evalueres som plater, siden Eurokodene ikke er entydig på dette punkt.


02/03/2006 Ver 02/2006 Mindre oppgraderinger

06/04/2004 Ver 04/2004 Ny utgave på Norsk Du kan velge programspråk Norsk/Engelsk fra menyen Filer.

11-2003 Ver 11/2003 New upgrading utilities From this version and on you will be able to Upgrade from inside the programs. [Mainmenu/Update/Program update]

9-2003 Ver 9/2003 New graphical design

2002 Ver 10/2002 BETONexpress, Windows Xp

6-2000 Ver 1.0 BETONexpress 1. version, Win Me, 2000 International version

 

 

 

 

 

 
RUNET Norway as,
Tunteigen, 6264 Tennfjord, Norway

NO 984 065 280 MVA 

epost: salg(at)runet.no

Tel: (+ 47) 467 51 102 

Copyright © RUNET software. All rights reserved.