RUNET programvare kundeservice nedlasting nyheter priser bestill kontakt oss nyttige linker choose country
siste nytt

EUROCODEexpress
BETONexpress
STEELexpress
SteelPortalFrame
Steelsections
WOODexpress
09.01.2024
 • Siste oppdateringer
 • Gratis oppdatering.

 


EUROCODEexpress
BETONexpress
STEELexpress
SteelPortalFrame
Steelsections
WOODexpress
21.11.2023 Oppdatering Programvare
 • Gratis oppdatering.

EUROCODEexpress
BETONexpress
STEELexpress
SteelPortalFrame
Steelsections
WOODexpress
26.01.2022 Oppdatering Programvare
 • Gratis oppdatering.

 


1.02.2022


Nytt telefonnummer : (+47) 4675 1102

01.03.2021

 

Ny programversjon
 •  Pelefundamering for enkel pele og pelegrupper. Pelens bærevne beregnes fra resultater av grunnprøvinger og/eller statiske prøvebelastinger.
   

 • Kontroll av nedbøying  (SLS) av utkranger i kontinuerlige bjelker og plater, er inkludert I beregninger.
   

 • Gratis oppdatering fra programmets hovedmeny


01.03.2021

 

Ny programversjon
 •  Pelefundamering for enkel pele og pelegrupper. Pelens bærevne beregnes fra resultater av grunnprøvinger og/eller statiske prøvebelastinger.
   

 • Kontroll av nedbøying  (SLS) av utkranger i kontinuerlige bjelker og plater, er inkludert I beregninger.
   

 • Gratis oppdatering fra programmets hovedmeny.


EUROCODEexpress
BETONexpress
STEELexpress
SteelPortalFrame
Steelsections
WOODexpress
20.10.2020 Nye oppgraderte demoversoner

Norske demoversjoner kan lastes ned herfra

 


EUROCODEexpress
BETONexpress
STEELexpress
SteelPortalFrame
Steelsections
WOODexpress
FRAME2Dexpress
30.07.2020 Fra juli 2020 er vår programvare oversatt og tilgjengelig også i rumensk og litauisk språkversjon. For disse versjonene er programvaren tospråklig, slik at brukergrensesnitt og rapport er tilgjengelig også på engelsk.

Nasjonalt Annex er fullt innkorporert for begge land.

En kan fritt laste ned demo fra  denne side


24.08.2020 Ny programversjon
 • Samvirkedekke, med doble og tredoble spenn lagt til, i henhold til EC4, Eurocode 1994-1-1, § 9.
 • Gratis oppdatering

24.08.2020 Ny programversjon
 • Bjelkedesign: Ny tverrsnittskapasitet for alle typer bjelker
 • Gratis oppdatering

 


24.08.2020 Ny programversjon
 • Samvirkedekke, med doble og tredoble spenn lagt til, i henhold til EC4, Eurocode 1994-1-1, § 9.
 • Gratis oppdatering

24.08.2020

 

 • Flere typer opplager for gulvbjelker med ett spenn.
 • Gratis oppdatering

 


EUROCODEexpress
BETONexpress
STEELexpress
SteelPortalFrame
Steelsections
WOODexpress
FRAME2Dexpress
24.08.2020

 

 • Navn på designobject endret  fra maks 16 til 32 bokstaver.
 • Forbedringer av matematiske symboler og karakterer for sentraleuropeiske alfabeter.
 • Gratis oppdatering

 


Generell infomasjon om våre nettsider   Det er et bevisst valg at RUNET Norway as ikke samler inn sjulte data fra besøkende på sine nettsider.
Websiden er laget ved enkel programering uten for mye grafikk som unødig krever nedlastingskapasitet.

03.05.2019 Nye funksjoner i EUROCODEexpress Versjon 15.03.2019
 • Gulvbjelker med utkrager
 • Sideveis fastholdelse av gulvbjelker er lagt til som valgmulighet
 • Ny menu med tresøyler
 • I parametere er restriksjoner for lave og høye verdier fjernet, winst og wfin.

12.04.2019  Ny versjon BETONexpress 12.04.2019
 • Ny menu - Buekonstruksjoner
 • Gratis oppdatering fra programmets hovedmeny

 


12.04.2019 Oppdatering Programvare
 • I UPE tverrsnitt er det lagt til en gruppe med tynnere stegtykkelser, i henhold til  DIN 1026-2.

26.03.2019 Nye funksjoner i WOODexpress 26.03.2019
 • Gulvbjelke med utkrager
 • Definering av avstand til sideveis fastholdelse i gulvbjelke
 • Meny med tresøyler
 • I menyen for parametere for grensene winst og wfin, er restriksjoner fjernet.

 


25.01.2019
 • Ny versjon 25/01/2019.
 • Oppdatering Programvare
 • Nye gruppe Karakteristiske trelastkvaliteter ifølge EN338:2016, EN 14080:2013
 • Gratis oppdatering fra programmets hovedmeny.

BETONexpress 15.11.2018
 • Ny versjon 15/11/2018.
 • Forbedringer i geotekniske beregninger.
  Flere justeringer i beregninger og rapporter i henhold til nasjonale tillegg.
 • Gratis oppdatering fra programmets hovedmeny.

EUROCODEexpress
BETONexpress
STEELexpress
SteelPortalFrame
Steelsections
WOODexpress
FRAME2Dexpress
24.03.2018 Oppdatering Programvare
 • Gratis oppdatering.

04.12.2017

 

Oppdatering Programvare
 • Bruksgrensetilstand, SLS, inkludert i generell bjelkeberegning
 • Gratis oppdatering.

 


     

08.11.2017
 • Mindre korrigering rapport.
 • Gratis oppdatering.

07.11.2016

Vi råder deg til å oppdatere BETONexpress til versjon 07.11.2016 fra programmets hovedmeny [Oppdater/Program oppdater].
Nye funksjoner i programvaren:

 • Du kan spesifisere armering kan spesifisere mer armering som er nødvendig i bruddgrensetilstand for å redusere forskyvninger eller rissvidde.
 • Skjærkraft fra konsentrert last på flatdekke i runde søyler.
 • Grunnens bæreevne med Eurocode 7 Annex D, beregnes automatisk når fundamentegenskaper endres.
 • Rissviddeberegninger for søyler.

  Gratis oppdatering.


21.09.2016 Ny oppdatert versjon
 • Instilling for K3, koeffisient for rissvidde wk,7.3.4 EN1992-1-1:2004, Dansk National Annex , k3 = 3,4(25/c)2/3
   
 • Gratis oppdatering.

27.06.2016 Oppdatering Programvare
 • Gratis oppdatering.

 


04.05.2016 Oppdatering Programvare
 • Strekkelement, og elementer med ledd i høyre eller venstre side.
 • 2D bjelkerister
 • Gratis oppdatering

22.06.2016 Oppdatering Programvare
 • Nye innstillinger for  bruddgrensetilstanden (ULS)
 • Oppdater gratis fra programmets hovedmenu/Oppdater..

BETONexpress
STEELespress
SteelPortalFrame
Steelsections
WOODexpress
FRAME2Dexpress+EC
20.01.2016 Oppdatering Programvare

Oppdater gratis fra programmets hovedmenu/Oppdater...

Oppdatert versjon av alle våre programmer med tilpasninger for Windows 7,8, og 10.


01.01.2016   GODT NYTT ÅR !


NY PROGRAMVARE
07.12.2015 STEELexpress - Nå tilgjengelig
Dimensjonering av stålkonstruksjoner i henhold til Eurokode 3
Les mer... 


Bestill  


18.09.2015 Ny Demoversjon

08.06.2015 Ny versjon av BETONexpress er tilgjengelig med tema som:
 • Flatdekker, Skjærkraft fra konsentrerte laster
 • Dimensjonering av flatdekke
 • Grunnens bæreevne
 • Betongfundamenter for stålsøyler
 • Vannbasseng
 • Kjellervegger
 • Bærevegger
 • Betongvegger med jevnt fordelt last

Les mer ...
Kostnad for oppgradering 1800,- kr.  + mva

     Vi vil informere våre kunder med e-post. Når du bestiller den nye versjonen vil du motta en e-post med ny adresse for a laste ned den nye versjonen.


Dersom det er mindre enn 6 mnd siden de kjøpte programvaren, vil de motta en e-post med en lenke der en kan laste ned den nye oppgraderingen gratis.


10.02.2015 NY  PROGRAMVARE
SteelPortalFrame Eurokode 3
Dimensjonering av enkel Portalramme i henhold til Eurokode 3
Lastforhold og lastkombinasjoner i henhold til Eurokode 0 og 1.Design av stålkonstruksjoner, stålforbindelser og tverravstivningssystem i henhold Eurokode 3-1-1, 3-1-8. Betongfundament i henhold til Eurokode 2-1 og Eurokode 7-1.Detaljerte tegninger av konstruksjoner og forbindelser.
Les mer... 
Bestill  

Godt Nytt År ! 12.01.2015 Ny prisliste 2015

More about BETONexpressMer info om WOODexpressLes mer om SteelSectionsEC3 30.11.2014

Oppdatering Programvare.
Oppdater gratis fra programmets hovedmenu/Oppdater


21.05.2014 NY  OPPGRADERING FRAME2Dexpress
I Hovedsak er disse funksjoner lagt til: 
·    Dimensjonering av armert betong i henhold til  Eurokode 2.
·    Dimensjonering av stål i henhold til  Eurokode 3.
·   
Dimensjonering av tre i henhold til  Eurokode 5.
·   
Ramme prototyper for funksjonell dimensjonering av strukturmodeller.
·    Stålprofiler. Inkluderer alle standard stålprofiler for dimensjonering av stålrammestrukturer.
Les mer ... 

NY PROGRAMVARE

Les mer om SteelSectionsEC3

12.03.2014 SteelSectionsEC3
Ny programvare med tabeller som inneholder alle internasjonale profiltyper med geometridata, tverrsnittskonstanter, klassifisering av tverrsnitt, kapasitetsverdier, knekkapasitetsverdier og vippekapasitetverdier i følge Eurokode 3, NS- EN1993-1-1:2005, og NA 2008.
Det kan også defineres egne sveiste tverrsnitt ved å angi tverrsnittsmålene.

More about BETONexpress
Mer info om WOODexpress
31.10.2013 Oppdatering Programvare.
Oppdater gratis fra programmets hovedmenu/Oppdater

More about BETONexpress 06.12.2012 Oppdatering Programvare.
Oppdater gratis fra programmets hovedmenu/Oppdater

Mer om Betongkalkulator

 25.10.2012


Ny programvare BETONGkalkulatorEC2 PRO tilgjengelig.

Total oppgradering av tidligere gratisversjon av
BETONGkalkulatorEC2.
 

More about BETONexpress 31.08.2012 Oppdatering Programvare.
Oppdater gratis fra programmets hovedmenu/Oppdater

More about BETONexpress

Mer info om WOODexpress

05.05.2012 Oppdatering Programvare.
Oppdater gratis fra programmets hovedmenu/Oppdater

More about BETONexpress 02.04.2012 Ny oppdatert Program og Demoversjon.
Oppdater gratis fra programmets hovedmenu/Oppdater

More about BETONexpress 26.03.2012 Ny oppdatert hjelp og brukermanual.
Oppdater gratis fra programmets hovedmenu/Oppdater

Alle oppdateringer 15.01.2012 Ny 2012 versjon. Oppdateres gratis fra programmets hovedmeny.

Alle demoversjoner 15.01.2012 Ny 2012 versjon. Last ned og prøv http://www.runet.no/demos.htm

More about BETONexpress 11.11.2011 En ny versjon av BETONexpress er tilgjengelig. ver 01.2012
 • Bruksgrensetilstander(SLS), nedbøyningsbegrensing og rissviddebegrensing for plater og bjelker
 • Enkeltstående konstruksjonsdeler, utvidet analyse av andre ordens virkninger
 • Tabeller for dimensjonering med Eurocode 2, som: Kd , med w, knekklengder
 • Samvirkediagram ved bøyning og aksialkraft, biaksial bøyning og aksialkraft
 • Nasjonale tillegg for CEN medlemsland
 

Kostnad for oppgradering 1200,- kr.  + mva

Vi vil kontakte alle våre kunder med e-post. Når du bestiller den nye versjonen vil du motta en e-post med ny adresse for a laste ned den nye versjonen.

Dersom det er mindre enn 6 mnd siden de kjøpte programvaren, vil de motta en e-post med en lenke der en kan laste ned den nye oppgraderingen gratis.


More about BETONexpress 07.10.2011 Ny oppdatert versjon BETONexpress.

Gratis oppdatering.

Mer info om WOODexpress 18.03.2011 Ny oppdatert versjon WOODexpress og ny demoversjon.
Grafisk tilpasning til Win 7.
Gratis oppdatering.

Mer info om WOODexpress 14.12.2010 Ny oppdatert versjon WOODexpress og ny demoversjon. Gratis oppdatering.
 • Asymmetriske tak
 • Valma tak
 • Gulv over to spenn
 • Bjelker over to spenn

Mer info om WOODexpress 18.05.2010 Ny demoversjon WOODexpress. Beregninger i henhold til Eurokode 5,  EN 1995:2009 også tilgjengelig i demoversjonen.

Eurokoder i Norge 01.04.2010 Fra 1. april 2010 er det bare standardene i Eurokode-serien som er gyldig Norsk Standard for prosjektering av konstruksjoner. Se oversikt fra standard.no

Eurokodene kan nå benyttes som grunnlag for beregning av konstrusksjoner i hele Europa og Island. Nasjonale tillegg benyttes for justere enkelte parametre for de enkelte landene.


More about BETONexpress 22.02.2010 Ny oppdatert versjon BETONexpress.

Mer info om WOODexpress 03.02.2010 Ny oppdatert versjon WOODexpress.

BETONGkalkulator Eurokode 2 22.09.2009 Ny versjon av gratis-programmet BETONGkalkulator Eurokode 2.
Programmet inneholder tabeller og grafer for beregninger av betongkonstruksjoner. Grunnleggende dimensjonering av betongtverrsnitt basert på Eurokode 2. Enkelt å bruke. Nyttig redskap for ingeniørstudenter og praktiserende ingeniører.

More about BETONexpress 21.05.2009 Gratis oppdatering.
 • Materialfaktorer for betong og stål oppdatert for nasjonale tilpasninger

More about FRAME2Dexpress 26.11.2008
 • Ny veiviser med prototyper, med 21 forskjellige rammestrukturer.
 • For stålkonstruksjoner, lister med alle typer stålprofiler og egenskaper tilgjengelig.
 • I konstruksjonsdiagram blir elementer påført last markert, og også definisjon av materialer.
 • I rapporter er verdier av deformasjoner er inkludert, i tillegg til bøyemeoment, skjærkraft og aksialkraft for hvert element.

  Gratis oppdatering.

NB! Stålprofiler er ikke inkludert i FRAME2dexpress LITE versjon.


November 2008 Norsk standard har utarbeidet Eurokoder med nasjonale tillegg klare for bruk.

BETONGkalkulator NS3473 01.11.2008 Ny versjon av gratis-programmet BETONGkalkulator NS3473.
Dette programmet inneholder tabeller og grafer for beregninger av betongkonstruksjoner. Grunnleggende dimensjonering av betongtverrsnitt basert på NS3473. Enkelt å bruke. Nyttig redskap for ingeniørstudenter og praktiserende ingeniører.

More about BETONexpress 25.10.2008 Ny samarbeidpartner i Singapore, Advance ConTech. Distributør for Singapore og Sør-øst Asia. IMPLEMENTATION OF EUROCODES IN SINGAPORE

More about BETONexpress 09.09.2008. Oppgradering BETONexpress
Gratis oppdatering.

01.07.2008. 01.07.2008. Nytt system for aktiveringskode
Paneuropeisk antispamsoftware kan nå blokkere beskjeder om aktiveringskoder som blir sendt av programversjoner før 15.06.2008..

Dersom du ikke får rask respons når du ber om aktiveringskode, last ned og installer siste oppdatering av programmet, send deretter epost for ny aktiveringskode.  Du kan også be om aktiveringskode fra denne siden.

FEDRA119.gif (3172 bytes) 03/04/2008 Oppgradering FEDRA.
FEDRA for murbygninger er oppgradert og tilpasset de siste versjoner av Eurokodene.
 • Forbedringer i beregningsmodell og brukergrensesnitt.
 • Implementering av ny design kode, Eurocode 6, EN 1996-1-1:2005.
 • Eksport av rapport til pdf og word filer.
 • Muligheter å velge kort eller detaljert rapport.
 • Tegninger kan nå utskrives i større format enn A4,  A3,A2,A1.
 • Design av forbindelser i tretak design.
  Design av ett spenns tregulv.
 • Oppdatert hjelp and brukermanual. 

More about BETONexpress 20/02/2008 Import av Command Line Files fra forskjellige Finite Element Program.
Gratis oppdatering.

More about BETONexpress 17/08/2007 Oppgradering BETONexpress
 • Redistribuerte moment i kontinuerlige bjelker og plater i henhold til, EN 1992-1-1 :2004, 5.5 (4)
 • Skjærkontroll for plater.

Alle Oppdateringer 28/02/2007 Alle Oppdateringer kompatible med Windows Vista. Gratis nedlasting.

Alle Demoversjoner 28/02/2007 Alle Demoversjoner kompatible med Windows Vista. Gratis nedlasting.

More about BETONexpress 01/03/2007 Oppgradering BETONexpress

En ny versjon av BETONexpress er tilgjengelig. Nå med beregninger i henhold til EN 1992-1-1:2004 for betongkonstruksjoner og Eurocode 7, EN 1997-1:2004 for geoteknisk prosjektering.

Kostnad for oppgradering 1080 kr.  Vi vil kontakte alle våre kunder med e-post. Når du bestiller den nye versjonen vil du motta en ny adresse for a laste ned denne versjonen.

Dersom du oppdaterer programmet på vanlig måte, (fra hovedmenyen i programmet) vil du ikke oppgradere BETONexpress til den nye versjonen, men da til den siste oppdaterte ENV versjon.

Nyheter i BETONexpress Versjon 03.02.2007

For prosjektering av betongkonstruksjoner kan du nå benytte Eurocode 2, EN 1992-1-1:2004, Prosjektering av betongkonstruksjoner, Generelle regler og regler for bygninger.
For geoteknisk prosjektering, Eurocode 7, EN 1997-1:2004, Geoteknisk prosjektering  – Generelle regler.

Hva mer er nytt:
· Automatisk generering av CAD tegninger for søylefundament, støttemurer, konsoller og høye bjelker.
· I rapporter vises Armeringstabell for hvert design objekt.
· Eksport av Rapport til PDF og Word format.
· Nye justeringer av rapportens innhold, referanser etc.
· Ny algorytme for valg av armeringsstål.
· Vekt av armeringsstål kan justeres.

Plater
· Kontinuerlige plater - Koeffisient for lastfordeling (k) for hvert spenn.
· Toveis plater - Beregninger av bøyemoment baseres på metoder av Czerny og Bares.

Bjelker
· Aksialkraft inkludert i snittlast
·
Liten eksentrisitet

Søyler
·
Ny metode for enkel og dobbel eksentrisitet med numerisk integrasjon. M-N diagrammer fra numerisk integrasjon inkluderes i rapport.
·
Søylekapasitet, og søylekapasitet med FRP. Diagrammer fremkommer i rapport.

Fundament
· Fundamentdybde, og grunnvekt over fundament kan spesifiseres
· Negativ vertikal last kan spesifiseres.
· Lasttilfeller Geo, STR, EQU i henhold til Eurocode 7, EN 1997-1:2004
· Automatisk generering av CAD tegninger
· Minimum armering kan evalueres som plater, siden Eurokodene ikke er entydig på dette punkt.

Støttemurer
· Lasttilfeller Geo, STR, EQU i henhold til Eurocode 7, EN 1997-1:2004
· Automatisk generering av CAD tegninger
· Minimum armering kan evalueres som plater, siden Eurokodene ikke er entydig på dette punkt. (EC2 EN, §9.3.1.)
·
base hæl, for reduksjon av glidning

Konsoller
· Automatisk generering av CAD tegninger

Høye bjelker
· Automatisk generering av CAD tegninger


More about BETONexpress 21/12/2006 Oppgradering BETONexpress

Oppgraderingern er basert på ENV 1992 versjon av Eurocode 2.
Oppgradering kan nedlastes gratis.

 I denne versjon, Ver. 12.00.06,  er følgende utbedringer og nye funksjoner inkludert : 

 • Automatiske beregninger ettersom data endres, og direkte forhåndsvisning av  rapport. Ny design av rapporter.

 • Eksport  til PDF og Word filer.

 • Armeringsvekt kan justeres fra [Parametere/Armeringsstål/Vekt]

 Betongplater

 • Toveisplate analyse. Czerny's metode er inkludert.

 • I kontinuerlige plater, lastfaktor kan inkluderes for hvert spenn.

 Bjelker

 • Liten eksentrisitet.

 • Aksialkraft inkludert i snittlast.      

Søyler

 • Ny metode for enkel og dobbel eksentrisitet med numerisk integrasjon. M-N diagrammer fra numerisk integrasjon inkluderes i rapport.

 • Søylekapasitet, og søylekapasitet med FRP. Diagrammer fremkommer i rapport.

Fundament

 • Fundamentdybde og grunnvekt .

 • Negativ vertikal last kan spesifiseres.

 • Minimum armering kan evalueres som plater, siden Eurokodene ikke er entydig på dette punkt.

Støttemurer

 • Flere veggtyper inkludert.

 • Minimum armering kan evalueres som plater, siden Eurokodene ikke er entydig på dette punkt.


More about BETONexpress 21/12/2006 Ny Demo versjon

More about BETONexpress

Mer info om WOODexpress

More about FRAME2Dexpress

20/12/2006 Tyrkisk versjon av  BETONexpress, WOODexpress og FRAME2Dexpress tilgjengelig i samarbeid med   Benko Ltd.

Mer info om WOODexpress 29/11/2006 Oppgradering WOODexpress
 • Mindre oppgraderinger i rapporter

13/10/2006

Kroatisk versjon av FEDRA murbygninger.

Mer info om WOODexpress

08/03/2006

Ny oppgradering WOODexpress
 • Utskrift og visning av rapport direkte fra beregningsvindu
 • Eksport til PDF og DOC fra foråndsvisning
 • Ny Windows Setup installasjon

Alle demoversjoner

01/03/2006

Ny Windows Setup installasjon

 


Mer info om WOODexpress

9/10/2005

Nye  funksjoner WOODexpress
 • Skrueforbindelser og takstolforbindelser med skruer.
 • Takstolforbindelser: Flere parametere for spiker, bolter og skruer.
 • Tradisjonelle tømmerforbindelser og takstoler med lafteforbindelser.
 • Samvirkekonstruksjon tre- og betonggulv.
 • Eksport av rapport og tegninger til PDF og Word format.

Mer info om WOODexpress

9/2005

Italiensk versjon av WOODexpress tilgjengelig i samarbeid med Legnopiu srl.

9/2005

Nye  funksjoner i cgFLOAT
 • Grafisk resultat: frequency responses
 • Grafisk resultat: time series for displacements
 • Grafisk resultat: wave spectra and typical wave series
 • Eksport av rapport til PDF og Word (rtf) filer inkludert grafikk.

9/2005

Nye  funksjoner i cgWindwaves
Eksport av rapport til PDF og Word (rtf) filer inkludert grafikk.

5/2005

Oppgradering av rapporter, greske matematiske symboler i rapporter uten å installere Gresk språkoppsett.

Mer info om WOODexpress

5/2005

Nye  funksjoner WOODexpress
 • Bolter i forbindelser og takkonstruksjoner
 • Brannteknisk dimensjonering i henhold til Eurocode 5-1-2:2994,
  (inngår ikke i demoversjonen)
 • Oppdatert hjelp og brukermanual

Mer info om WOODexpress

1/2005

Nye  funksjoner WOODexpress 2005
 • Nye typer takstoler, også loftromstakstoler.
 • Valg av dimensjoner ved knutepunkt eller elementender.
 • Beregninger med eller uten snøfangere.
 • Valg av type og egenskaper av spikerplate, spiker og type forbindelser.
 • Automatisk beregning gir deg øyeblikkelig beregningsresultater mens du forandrer verdier.
 • Et advarselvindu viser deg om beregningen ikke er tilfredsstilt og hvilke punkt(er) som ikke er godkjent.
 • Brukerdefinerte parametere, trelastkvaliteter, tabeller for tverrsnittsdimensjoner.
 • Valg av Eurocode versjon EN/ENV for snølast, vindlast og trekonstruksjoner.
 • Valg av Parametere og forutsetninger.
 • Automatisk generering av detaljerte talkstoltegninger.
 • Spesialisert CAD modus, der du kan justere utseende og innhold av tegningen, før utskrift.
 • En mer detaljert design for forbindelser og skjøter.
 • Ny oppdatert hjelp og brukermanual.

More about FRAME2Dexpress 13/04/2004 Ny LIGHT versjon. Demoutgaven av FRAME2Dexpress er nå erstattet med en Light versjon av programvaren. Maksimalt antall knutepunkt er 10.

Også multispråklig utgave. Du kan velge programspråk Engelsk, Italiensk, Gresk eller Norsk fra meny.


More about BETONexpress 01/04/2004 Ny utgave på Norsk . Du kan velge programspråk Norsk/Engelsk fra meny.

Ny Norsk DEMOversjon.


More about WOODexpress 2/2004 Ny utgave pa Norsk . Du kan velge programspråk Norsk/Engelsk fra meny.
Nå inkludert Snølast pa tak, Eurocode 1, EN 1991:2003, Del 1-3, i tillegg til eksisterende (EC1) ENV 1991 Mai1995 Del 1-3. Beregningsstandard velges fra meny.

All programvare 11/2003 Vi har fornyet måten å oppgradere programvaren. Fra nå av vil du kunne laste ned ny versjon fra programvarens hovedmeny /Oppdater/Oppdater.

Brukere med versjoner uten Oppdatering online, vil automatisk motta en beskjed med nedlastingsadresse for oppgraderingsfilen


More about BETONexpress 22/9/2003
 • Ny Demoversjon.
 • Ny programversjon.
 • Ved kjøp kan programvaren nedlastes elektronisk.

More about WOODexpress 22/9/2003
 • Ny Demoversjon.
 • Ny programversjon.
 • Ved kjøp kan programvaren nedlastes elektronisk.

More about FRAME2Dexpress 22/9/2003
 • Ny Demoversjon.
 • Ny programversjon.
 • Ved kjøp kan programvaren nedlastes elektronisk.

 

 

 

 

 
RUNET Norway as,
Tunteigen, 6264 Tennfjord, Norway

NO 984 065 280 MVA 

epost: salg(at)runet.no

Tel: (+ 47) 467 51 102 

Copyright © RUNET software. All rights reserved.