Program Info
Last ned Lite versjon     
FRAME2Dexpress F.A.Q   
Info siste versjon    
Dokumentasjon
2-dimensjonal statisk og dynamisk analyse av rammekonstruksjoner
RUNET programvare kundeservice nedlasting nyheter priser bestill kontakt oss nyttige linker choose country
FRAME2Dexpress er et program for statisk og dynamisk analyse av 2-dimensjonale rammestrukturer.
Programmet utfører beregninger av interne krefter og produserer diagrammer for forskyvninger, bøyningsmoment, skjærkrefter og aksialkrefter. I den dynamiske analysen beregnes egenfrekvens og diagram av svingeformerer er tilgjengelig.

Gratis Lite versjon.
Maksimalt antall knutepunkt:10. Utmerket gratis programvare for studenter.
(Veiviser for rammestrukturer og lister med stålprofiler inngår ikke i Lite versjonen.)

Programmet er utviklet for å være enkelt å benytte.
 • Rammestrukturen defineres ved å benytte veiviseren for strukturer eller ved å angi knutepunktskoordinater og elementforbindelser.
 • Opplagerbetingelser defineres fra meny.
 • Tverrsnitt for element defineres enten med areal og treghetsmoment eller med dimensjoner (rektangulær, T eller L tverrsnitt)
 • Knutepunkt med egenlast og nyttelast.
 • Elementlaster (jevnt fordelte, triangulære, parapole) egenlast og nyttelast. Egenlast inkluderes om ønskelig.Valg av retning for lasten.
 • Koeffisienter for lastkombinasjoner kan defineres av bruker.
 • Materialegenskaper kan velges fra meny.(generelt, betong, stål og tre)
 • Knutepunktsmasser i henhold til egenlast eller nyttelast.
 • Kombinasjosfaktor for knutepunktsmasser og elementmasser som følge av egenlast og nyttelast kan defineres av bruker.
 • Enheter: Metriske.

FRAME2Dexpress hovedskjerm
 • Knutepunkt

Knutepunkt defineres enkelt med en veiviser for rammekonstruksjoner eller med med x og y koordinater.

 •   Elementer

Hvert element er definert med et nummer og endenes knutepunkter.

 

Veiviser rammekonstruksjon Ved å benytte veiviseren for rammestrukturer er det enkelt å velge materialer og justere dimensjoner.

Materialer: Betong, stål og tre.

Ståltabeller For stålkonstruksjoner kan du velge stålprofiler fra lister med markedets tilgjengelige stålprofiler.
 valg av elementtverrsnitt 

 valg av opplager

 •  Elementtverrsnitt

Du kan velge materiale for rammestrukturen, (f.eks. generelt, betong, stål, tre). Tverrsnittet kan defineres med areal og treghetsmoment eller med dimensjoner b,h for ortogonale tverrsnitt eller med b,b1,h,h1 for T tverrsnitt. Du kan også velge enheter for tverrsnittet.

 • Opplagerbetingelser

Opplagerbetingelser defineres enkelt fra nedtrekksmeny.

knutepunktslaster

knutepunktsmasser

elementlaster

 • Knutepunktslaster

Knutepunktelaster i x,y, retning i kN, momenter i kNm.Lastene angies med egenlast og nyttelast.
Lastene i den statiske analysen er beregnet av  CgxFg+CqxFq, hvor Cg og Cq er lastkombinasjonsfaktorer. Forhåndsvalgte verdier er  Cg=1.35 og Cq=1.50 (Eurocode 1, EC1).

 • Knutepunktsmasser

Knutepunktsmassen i dynamisk analyse beregnes som   CgxFg+CqxFq. Forhåndsvalgte verdier er Cg=1.00 og Cq=0.30 (Eurocode 1, EC1).

 • Elementlaster

Elementlaster for egenvekt og nyttelast angis i  kN/m. Du kan velge mellom fem ulike typer av jevnt fordelt last og retning av lasten fra menyen.
Lastene i den statiske analysen er beregnet av  CgxFg+CqxFq, hvor Cg og Cq er lastkombinasjonsfaktorer. Forhåndsvalgte verdier er  Cg=1.35 og Cq=1.50 (Eurocode 1, EC1).

 • Elementmasser- egenvekt

Fordelte masser i konstruksjoneselementer med eganlast og-eller nyttelast. Elementmassen i dynamisk analyse beregnes som  CgxFg+CqxFq. Forhåndsvalgte verdier er Cg=1.00 og Cq=0.30 (Eurocode 1, EC1). Du kan velge om du ønsker å inkludere egenvekt av massen.

Statisk og dynamisk analyse av en modell
forskyvninger btstatan.jpg (1706 bytes)  Resultater av statisk analyse:
 • Knutepunktsforskyviniger
 • Interne krefter-snittkrefter
 • Diagram av snittkrefter
 • Forskyviniger langs hvert element.
 • Interne krefter ved elementender i globalt og lokalt koordinatsystem.
 • Interne krefter (beøyemoment, skjær og aksialkrefter langs hvert element.
 • Diagram av forskyvninger.
 • Diagram av deformasjoner, bøyemoment, skjærkrefter og aksialkrefter.
 bøyningsmoment    skjærkrefter
btdynan.jpg (1968 bytes)  Resultater av dynamisk analyse:
 • Egenfrekvens
 • Diagram av svingeformer
aksialkreftersvingeformer
utsnitt av beregninger   Rapporter

Du kan forhåndsvise, skrive ut, lagre til fil eller sende rapportene til Word. 

Utskrifter av statiske analyser:

 • Knutepunktsforskyviniger
 • Forskyviniger langs hvert element.
 • Interne krefter ved elementender i globalt og lokalt koordinatsystem.
 • Interne krefter (beøyemoment, skjær og aksialkrefter langs hvert element.
 • Diagram av forskyvninger.
 • Diagram av bøyemoment, skjærkrefter og aksialkrefter.

Utskrifter av dynamiske analyser:

 • Egenfrekvens
 • Diagram av svingeformer

Tilleggsdokumenter

 • Stivhetsmatrise
 • Likevektsligning
 • Egenverdiligning 
Omdannelse av enheter  btntools.jpg (2768 bytes) Ingeniørverktøy

Nyttige redskap for ingeniøren.

 • Omregning av enheter
 • Beregning av Tverrsnittsegenskaper
 • Arealberegninger   
 • Stalprofiler
 • Jordtrykkskoeffienter
 help   Online hjelp (engelsk)

Et innholdssensitivt Hjelp system, guider deg gjennom bruken av programmet.

  Brukermanual inkludert (engelsk)

Online brukermanual (Word og pdf format) er inkludert i programvaren.  

Ga til bestilling

Last ned GRATIS Light  versjon av FRAME2Dexpress

Revised: februar 28, 2020.   
 

 

 

 
RUNET Norway as,
Tunteigen, 6264 Tennfjord, Norway

NO 984 065 280 MVA 

epost: salg(at)runet.no

Tel: (+ 47) 467 51 102 

Copyright © RUNET software. All rights reserved.