RUNET
programvare
kundeservice
nedlasting
nyheter
priser
bestill
kontakt oss
nyttige linker
choose country
 

Bestillingsskjema

Vennligst marker ønsket programvare og fyll ut brukerinformasjon.

Software for MS windows
pris Nkr.
utgave

EUROCODEexpress Dimensjonering med Eurokodene

9 900,- norsk/engelsk
BETONexpress Dimensjonering av Betongelementer med Eurokode 2 (ver 2017)
6 400,- norsk/engelsk
BETONexpress, Oppgradering til ver. 2017 fra før 2015 1 800,- norsk/engelsk

STEELexpress Dimensjonering av Stålkonstruksjoner med Eurokode 3

6 400,- norsk/engelsk

SteelPortalFrame Eurokode 3

6 400,- norsk/engelsk
Betongkalkutator, EC2, PRO versjon
1 500,- norsk/engelsk

SteelSectionsEC3 Ståltverrsnitt medEurokode 3
1 800,- norsk/engelsk
WOODexpress Dimensjonering av Trekonstruksjoner med Eurokode 5
6 400,- norsk/engelsk
FRAME2DexpressEurokode design
6 200,- norsk/engelsk
FRAME2Dexpress + Eurokode design Oppgradering
4 000,- norsk/engelsk
FRAME2Dexpress  Statisk og dynamisk analyse av rammekonstruksjoner
2 200,- norsk/engelsk

BETONexpress, WOODexpress, STEELexpress
14 400,- norsk/engelsk

BETONexpress, WOODexpress, FRAME2Dexpress+ Eurokode design

14 200,- norsk/engelsk

BETONexpress, STEELxpress, FRAME2Dexpress+ Eurokode design

14 200,- norsk/engelsk

STEELxpress, SteelPortalFrame, SteelSectionsEC3

   12 400,-

norsk/engelsk
cgFLOAT Design of floating marinas, breakwaters and bridges
15 000,- engelsk
cgWindWaves Forecasting of wind generated waves
2 000,- engelsk
Ny programfil ved tap
     600,-
-
n
I prisliste er ikke 25% mva. inkludert

Firma/Fakturaopplysninger

Levering

samme som firmaadresse
Kontakt
 
Kontakt
Firma
 
Firma
Adresse   Adresse
Sted   Sted
Postnr. Postnr.
Email Email
Tel. Tel.
Org.nr. MVA
Eventuelle merknader

  

Etter innsendt bestilling vil du motta en ordrebekreftelse med e-post.
All programvare nedlastes elektronisk.


  hjem produkter kundeservice nedlasting nyheter priser bestill kontakt oss

Copyright © RUNET Norway as. All rights reserved.

Back to top