Program Info
Last ned DEMO    
WOODexpress F.A.Q    
Info siste versjon
Dokumentasjon

 

Design av Trekonstruksjoner med Eurocode 5
RUNET programvare kundeservice nedlasting nyheter priser bestill kontakt oss nyttige linker choose country
 
WOODexpress er et program for beregninger og dimensjonering av trekonstruksjoner, og hovedsaklig takkonstruksjoner i henhold til  Eurocode 5 (EC5). I et enhetlig brukergrensesnitt kan du enkelt og oversiktlig designe og beregne trekonstruksjoner. Du kan justere materialegenskapene og beregningsparametere ifølge krav til Nasjonalt anvendelsesdokument NAD.
I de grafiske skjermvinduene spesifiserer du nødvendige dimensjoner, laster og beregningsparametere for designobjektet og beregningene utføres samtidig. Forhåndsvalgte verdier og kontroll av feilaktige verdier forenkler prosessen. Detaljerte beregninger vises omgående. 
Rapporten som produseres samtidig viser i detalj alle tegninger og beregninger trinnvis med referanse til korresponderende beregningsregler. Rapporten inneholder også oppriss, grafer og formler. I tillegg kan bruker spesifisere tittel, logoer og font.
Et innholdssensitivt Hjelp system, guider deg gjennom bruken av programmet og Eurokodereglementet. Online brukermanual og ofte stilte spørsmål (F.A.Q.) er inkludert i programvaren.  I tillegg er en meny med ingeniørverktøy inkludert: Omdannelse av enheter, tverrsnittsegenskaper, arealberegninger, egenskaper armeringsstål, jordtrykkskoeffisienter.  
takkonstruksjoner

eksempel tak

  Tak

Du kan velge fra et sett av ulike takstoltyper og utføre beregninger ifølge Eurocode 5. Belastningene er evaluert ihht. Eurocode 1, NS-EN 1991-1-1,2,3.

Takdekke, lekter og takstol er beregnet for alle lastkombinasjoner foreskrevet i Eurocode 0,1 og  5. Interne krefter i takstol beregnes med knutepunktsanalyse av takstolkonstruksjon.

Du kan velge grad av stivhet i forbindelsene (stiv eller fleksibel forbindelse). Takstolen er betraktet som en todimensjonal rammestruktur, og stivheten i forbindelsen justeres til den valgte grad av stivhet.

Alle lastkombinasjoner av EC 1 og EC 5 er beregnet, og den ugunstigste av følgende kombinasjoner utvalgt og kontrollert, i  bruddgrensetilstander, ifølge Eurocode 5,  NS-EN 1995-1-1:2008 § 6.

Konstruksjonsdeformasjoner kontrollert i bruksgrensetilstander, ifølge Eurocode 5,  NS-EN 1995-1-1:2008 § 7. Ved dynamisk analyse beregnes konstruksjonens egenfrekvenser.

Automati
sk generering av tegninger

Detaljerte tegninger av takstolkonstruksjon og forbindelser produseres automatisk. Spesialisert CAD modus, der du kan justere utseende og innhold av tegningen, før utskrift. Export til DXFog PDF filer.

Dimensjoner
Spesifiser takets hoveddimensjoner, lengde ,høyde eller takvinkel.
Valg av dimensjoner ved knutepunkt eller elementender.

Tverrsnittsdimensjoner for trelast velges fra tabeller inkludert i programmet. Tabeller fra forskjellige Europeiske land er inkludert og du kan også spesifisere dine egne.

Takutstikk kan justeres for alle taktyper.

Opplager ved forskjellige punkter kan velges.

Taklaster - de mest vanlige taktekkingsmaterialer er inkludert i programmet. Du kan også spesifisere dine egne taklaster.

Snølast beregnes i henhold til  Eurocode 1, NS-EN 1991-1-3:2003+NA:2008. Spesifiser verdier for snølast på mark i [kN/m²]. Snøfangere på en eller begge sider kan spesifiseres.

Vindlast beregnes i henhold til Eurocode 1, NS-EN 1991-1-4:2005+NA:2009. Angi vindtrykk på vertikal flate i [kN/m²].

Lastkombinasjoner i henhold til  Eurocode 0, 1 og 5. Lastkombinasjonsfaktorer og materialfaktorer kan justeres.

Egenskaper av forbindelser som kan spesifiseres er:
type stålplate, platetykkelse, grad av stivhet i forbindelser, type og størrelse spiker, bolter eller skruer..
Du kan også velge om du ønsker enkle eller flere plater i forbindelser med flere enn to elementer.

Skjøter beregnes automatisk for lange elementer.

programmets hovedskjerm Bruddgrensetilstander

Beregninger av bruddgrensetilstander for rektangulære og runde tverrsnitt ved ulike tilfeller av enkle og kombinerte laster ihht. EN 1995-1-1:2004 §6.

 • Strekk
 • Trykk
 • Bæreevne
 • Bøyning
 • Skjær
 • Vridning
 • Bøyning og Trykk 
 • Bøyning og Strekk
 • Stabilitet

Brannteknisk dimensjonering i henhold til NS-EN 1995-1-2:2004

gulv Gulv

Skjærkraft og bøyemoment beregnes i bjelkeende og midtpunkt, og elastisk bøyningsdeformasjoner, i alle lastkombinasjoner  ifølge EC 1 og  5, og kontrollert i bruddgrensetilstander ifølge NS-EN 1995-1-1:2004 § 6. Deformasjonene er også kontrollert i bruksgrensetilstander, ifølge NS-EN 1995-1-1:2004 §7.21, og for vibrasjoner ifølge §7.3.3.
gulv.GIF (2337 bytes)

eksempel spikerforbindelser   Forbindelser

Beregninger av spikrede, boltede og skrueforbindelser av ulike typer. Du kan spesifisere forbindelsesmidlenes egenskaper, og egenskapene av forbindelsen, (tre- eller metallplate). Kapasiteten Rd er beregnet i henhold til  EN 1995-1-1:2004 § 8. 

trelastkvaliteter EN338,1194

laster

Parametere

Fra menyen Parametere velges eller justeres forhåndsvalgte parametere for dimensjoner, laster og lastfaktorer.Parametrene kan innstilles for området ellet landet programvaren benyttes, Nasjonalt Anvendelsesdokument med forhåndsvalgte verdier fra  og i henhold til Eurocode 1 og 5.

Trelastens styrkeklasse velges fra tabeller i henhold til  NS-EN338:2003 Mykt trevirke/Hardt trevirke, NS-EN 1194:2000 Limtre, inkludert i programmet. Du kan også spesifisere egne tabeller med brukerdefinerte klasser.

Velg Tverrsnittdimensjoner fra tabeller i henhold til  Eurocode standard EN 1313-1. Du kan også spesifisere egne tabeller med brukerdefinerte dimensjoner.

De mest brukte taktekkingsmaterialer er inkludert i programmet. Du kan modifisere eller legge til nye taktekkingsmaterialer.

Partialfaktorer for permanente og variable laster ved ugunstige lastkombinasjoner i henhold til Eurocode NS-EN:1990:2002.
Materialfaktorer for tre og trebaserte materialer  i henhold til Eurocode 5, EN 1995-1-1:2004.
Lastkombinasjonsfaktorer for variable laster i henhold til Eurocode, NS-EN:1990:2002.

Eurocode versjon
For trekonstruksjoner, snølast og vindlast kan du velge om du ønsker Eurocode versjon NS-ENV eller EN skal gjelde for dine beregninger.

tversnittsegenskaper Ingeniørverktøy

Nyttige redskap for ingeniøren.

 • Omregning av enheter
 • Arealberegninger   
 • Beregning av Tverrsnittsegenskaper
 • Stålprofiler

 

vis rapport   Vis / Skriv ut rapport

Rapporten viser i detalj alle tegninger og beregninger trinnvis med referanse til korresponderende beregningsregler. Rapporten inneholder også grafer og formler. I tillegg kan bruker spesifisere tittel, logoer og font.

Advarsler vises i rød utskift dersom inadekvat beregning eller resultat.

Du kan enkelt justere rekkefølgen av objektene i rapporten.  

Rapporten kan eksporteres til fil i Word og PDF.

hjelp On line hjelp

Et innholdssensitivt Hjelp system, guider deg gjennom bruken av programmet og Eurocode reglementet.

  Brukermanual inkludert

Online brukermanual og ofte stilte spørsmål (F.A.Q.) er inkludert i programvaren.  

Gå til bestilling


Last ned GRATIS demoversjon av WOODexpress

Revised: desember 10, 2015.   
 

 

 

 
RUNET Norway as,
Tunteigen, 6264 Tennfjord, Norway

NO 984 065 280 MVA 

epost: salg(at)runet.no

Tel: (+ 47) 467 51 102 

Copyright © RUNET software. All rights reserved.