Program Info
Last ned DEMO    
WOODexpress F.A.Q    
Info siste versjon
Dokumentasjon

 

Design av Trekonstruksjoner med Eurocode 5
RUNET programvare kundeservice nedlasting nyheter priser bestill kontakt oss nyttige linker choose country
 
Refereranser, WOODexpress

 

 

Eurocode 0
1990:2002 Basis of structural design

Eurocode 1
EN 1991-1-1:2002 Actions on structures – general actions – Densities, self-weight and imposed loads.

EN 1991-1-2:2002 Actions on structures – general actions – Actions on structures exposed to fire
EN 1991-1-3:2003 Actions on structures – general actions – Snow loads
EN 1991-1-4:2004 Actions on structures – general actions – Wind actions

Eurocode 5
EN 1995-1-1:2004  Design of timber structures – General – Common rules and rules for buildings

EN 1995-1-2:2004 Design of timber structures – General –Structural fire design
EN 338:1995 Structural timber – strength classes
EN 338:2003 Structural timber – strength classes

1.       STEP/Eurofortech, Timber Engineering, Centrum Hout, Netherlands, 1995 Werner, Holzbau Verlag GmbH, Dusseldorf 1991

2.       W.M.C. McKenzie, Design of structural timber, Macmillan press Ltd. 2000.

3.       Ozelton & J.A. Baird, Timber Designer Manual, Blackwell Science Ltd, 2000.

4.       BMF Bygningsbeslag a/s, Danmark.

5.       Timber Engineering Step 1, Centrum Hout, The Netherlands

6.       Timber Engineering Step 2, Centrum Hout, The Netherlands

7.       Atlante del Legno, Natterer Herzog Volz, UTET, 2003

 


Eurocodes Eurocodes er en samling standarder for konstruksjonsmessig og geoteknisk prosjektering av bygg- og anleggsarbeider. Disse standardene er ett sett av harmoniserte tekniske regler for beregning av konstruksjoner i medlemslandene i EU, inkludert Norge og Island.

The Structural Eurocodes, Eurocodes for bærende konstruksjoner, først introdusert som ENV (draft EuroNorm), vil bli omdannet til EN(EuroNorm) status, innen 2008. På ulike tidspunkt i de forskjellige land vil de forskjellige delene av Eurocode ENV eller EN status gjort gjeldende.

Eurocodes EN(EuroNorm):
Eurocode 0, EN 1990: 2002, Grunnlag for prosjektering
Eurocode 1, EN 1991 Laster på konstruksjoner.
Eurocode 2, EN 1992 Prosjektering av betongkonstruksjoner
Eurocode 3, EN 1993 Prosjektering av stålkonstruksjoner
Eurocode 4, EN 1994 Prosjektering av samvirkekonstruksjoner i stål og betong
Eurocode 5, EN 1995: 2003 Prosjektering av trekonstruksjoner
Eurocode 6, EN 1996 Prosjektering av murverk
Eurocode 7, EN 1997 Geoteknisk prosjektering
Eurocode 8, EN 1998 Prosjektering av konstruksjoner i jordskjelvområder.
Eurocode 9, EN 1999 Prosjektering av aluminiumskonstruksjoner.

Nasjonalt anvendelsesdokument NAD, er standard for tilpasning av nasjonale krav.

 

 

 

 
RUNET Norway as,
Tunteigen, 6264 Tennfjord, Norway

NO 984 065 280 MVA 

epost: salg(at)runet.no

Tel: (+ 47) 467 51 102 

Copyright © RUNET software. All rights reserved.