Program Info
Last ned DEMO    
F.A.Q   
Info siste version
   

 

Prosjektering av stålkonstruksjoner
med Eurokode 3

RUNET programvare kundeservice nedlasting nyheter priser bestill kontakt oss nyttige linker choose country
STEELexpress                    prosjektering av stålkonstruksjoner med Eurokode 3 EN 1993:2005+NA
Med STEELexpress kan du enkelt utføre beregninger og analyser av stålkonstruksjoner i henhold til Eurocode 3.
Klassifikering av tverrsnitt, tverrsnittkapasitet av enkle og kombinerte lastvirkninger. Bøyningsknekking og vipping av staver.  Dimensjonering av skrueforbindelser, bjelker, søyler, tak- og gulvkonstruksjoner. Dimensjonering av en og to etasje portalramme. Dimensjonering av takåser og vindavstivning. Dimensjonering av fundament av stålkonstruksjoner. Sveiste tverrsnitt og tverrsnitt med brukerdefinerte egenskaper. Parametere i henhold til Nasjonalt tillegg av Eurokode.
Rapporten som produseres viser i tegninger og i detalj alle beregninger trinnvis med referanse til korresponderende beregningsregler. Tabeller med alle internasjonale stålprofiler med geometrisk verdi, kapasitet og knekkapasitet. Bruker kan velge nasjonalt tillegg, justere standardverdier og beregningsparametere. Tabeller og diagrammer som forklarer bruken av Eurocode inkludert i programmet. For rammekonstruksjon genereres det automatisk detaljerte tegninger av konstruksjoner og skrueforbindelser.

  Dimensjonering av portalrammer

Dimensjonering av enkel portalramme med vertikal og horisontal last, også med konsentrert last på søylene.

Enkel portalramme med snø, vind og seismisk last.

To etasjerammer med med vertikal og horisontal last.

  Dimensjonering av stålbjelker

Enkle bjelker
(fritt opplagt, innspennt i en eller begge ender). Kombinasjon av jevnt fordelte, triangulære eller konsentrerte laster.  Various lateral length supports.

Gulvbjelker med ett eller to felt og utkragerbjelke.
 • Ettfelt bjelker

 • Kontinuerlige bjelker

 • Ettfelt bjelker med utkrager

Floor beams of one or two spans or one span and cantilever. Laterally unrestrained, restrained at one or two intermediate points, or totally restrained.
Roof beams of one or two spans. Snow, wind pressure and under pressure, imposed load.
Purlin design. Simply supported or continuous. Laterally restrained or unrestrained.

  Dimensjonering av stålsøyler

Single members in compression (various end conditions  and buckling lengths).

Columns under axial load, or axial load and single or double  bending.

Columns in simple constructions (simple columns, columns in braced or unbraced frames).

  Dimensjonering skrueforbindelser

Dimensjonering av skrueforbindelser i henhold til Eurocode 3-1-8

Connections are design for specific actions, and the program selects the optimum connection geometry and bolt number and arragenment .

En kan også spesifisere antall bolter og konfigurasjon, deretter beregner programmet forbindelsens kapasitet.

Tension connections
Shear joint
Double shear joint
S
plice joint

Short continuity of I section
Bjelke-bjelke forbindelser
 • Bjelkeskjøt
 • Gerber-bjelke forbindelse
 • Bjelke-på-bjelke forbindelser med stegvinkler

Bjelke-søyle forbindelser

 • Bjelke-søyle forbindelser med stegvinkler
 • Bjelke-søyle forbindelser med endeplater

Forbindelser i portalrammer 
Bolted connections with end or base plate. 

 • Møneforbindelse

 • Rammehjørneforbindelse

 • Leddet søylefotforbindelse

 • Momentstiv søylefotforbindelse

Bolteleddforbindelser
Bolteleddforbindelse
    
Gerber-bjelke forbindelse
  Dimensjonering av vindavstivning

Avstivningssystem er påkrevd for å motstå horisontal last fra vind og jordskjelv.

Vertikalavstivningssystemet består av diagonale staver mellom søyler. Dette syestemet overfører horisontale laster fra tak til grunn.

Horisontal (tak) avstivningssystem overfører horisontal
last fra tak til
vertikalavstivningssystem.

 Dimensjonering av fundament

Betongfundamenter for stålsøyler

Betongfundamenter av stålsøyler må beregnes for å motstå maksimalt jordtrykk og fundamentet må ha nok vekt for å hindre oppløft fra vind eller seismiske krefter.

 

Du kan spesifisere leddet søylefot og fastinnspent søylefot. Du kan også spesifisere om fundamentet har stål-strekkbånd for å ta horisontale strekkrefter som virker utover.

Pinned footing under vertical and horizontal loading

Fixed footing under vertical and horizontal loading and moment

Footings resisting horizontal forces only with passive earth pressure

Footings with horizontal ties in order to resist horizontal forces

 Dimensjonering av forankring

Simple base connection  (vertical and horizontal forces).
Fixed base connection. (vertical , horizontal forces and overturning moment).

Anchor bolts with hooks or with washer plates.

 Tverrsnittskapasitet
Design of steel cross section in Ultimate Limit State (ULS) for various combinations of actions.
For a selected cross section and the actions on the cross section the design the design resistance of the cross section is computed. 

Enkel snittkraft
 
Strekk Nt
 
Trykk Nc
 
Bøyningsmoment Myy
,  Mzz
 
Skjær Vz
,  Vy
Dobbel snittkraft
 
Bøyning og trykk,Nc-Myy
,Nc-Mzz
 
Toakset bøyning, Myy-Mzz

 Trykk og skjær,
Nc-Vz
, Nc-Vy  
Kombinasjon av snittkrefter
 Bøyning, trykk og skjær, Nc- Vz-My
 Strekk
, bøyning og skjær, Nt-Vz-My

 
Bøyning og trykk, Nc-Myy-Mzz

 Bøyning og strekk, Nt-Myy-Mzz

 
Bøyning, aksialkraft og skjær, N-V-M

Buckling resistance of members

Buckling resistance and lateral buckling resistance of members

Uniform members in compression EN1993-1-1:2005 § 6.3.1.

Columns with axial load only


Uniform members in bending EN1993-1-1:2005 § 6.3.2

Buckling resistance of members
Bjelker med vertikal last
 

Uniform members in bending and axial compression EN1993-1-1:2005 § 6.3.3 

Columns with axial compression and end moments
.

Beams with vertical load and axial compression


Variety of loading combinations, end support conditions and various lateral restrained conditions
.

Klassifisering og kapasitet av standard profiler

·    Tverrsnittsklasser (1,2,3,4) i følge NS-EN1993-1-1:2005 § 5.5, for aksiallast og bøyemomenter.

·    Tverrsnittskapasitet for aksial last, bøyemomenter og skjærkraft) i følge NS-EN1993 -1-1:2005 § 6.2 

·    Knekkapasitet for varierende knekklengde (Lc) i følge NS-EN1993 -1-1:2005 § 6.3.1

·    Vippekapasitet for varierende knekklengde for torsjonsknekking (Llt) i følge NS-EN1993 -1-1:2005 § 6.3.2

 

Ståltverrsnitt

Standard sections, user defined, welded sections
Dimensions, geometric properties
Classification
Resistance values (axial load, bending shear)
Buckling resistance and lateral buckling resistance for various buckling lengths
Tables of all the international steel profiles

Dimensions, properties, classification resistance values for various actions, buckling and lateral buckling resistance values.

Tables of non-standard steel sections
Section properties are defined from the user.

Tables with welded (fabricated) steel sections
The user can make the steel section by giving the dimensions and thicknesses. The geometric and strength properties are computed by the program.

Komplett bibliotek med stål seksjonsprofiler.

Sveisede (fabrikkerte) profiler kan benyttes.
Editor for verdier av sveisede (fabrikkerte) profiler.
Beregningsestimat med utvalg av stålprofiler .

Tabeller og grafer fra Eurocode 3
 

 • Buckling curves, tools for computing buckling reduction factor.
 • Elastic critical moment for lateral buckling Mcr

 • Tools for computing Effective length of braced and unbraced members.

 

 Vis og skriv ut rapport

Rapporten viser i detalj alle kalkulasjoner og beregninger trinnvis med referanse til korresponderende beregningsregler. Rapporten inneholder også konstruksjonsdetaljer, grafer og formler.

 • Eksport av alle reporter til PDF eller Word format.
 • Eksport av alle CAD tegninger til PDF eller DXF(Autocad) format.

 Utskrift i Α4, Α3, Α2 papir.


Komplett designrapport med forhåndsvisning. Detaljert rapport med diagrammer, konstruksjon og tegninger av forbindelser.

Referanser til Eurokode avsnitt, rapport med analytiske formler og beregninger.

Rapportinnhold og konstruksjonsdeler kan velges.
PDF og DOC eksport av rapporten.

Example Report

 Programparametere

Grunnleggende programparametere.

Valg av Nasjonalt tillegg, NAD.

Materialer: Konstruksjonsstål, betong, armeringsstål, jordsmonn.

Nasjonalt tillegg, NAD, parametere og parametere for Portalrammer.

 

Eurokoder benyttet STEELexpress

EN1990:2002, Eurokode 0 Grunnlag for prosjektering
EN1991-1-1:2002, Eurokode 1-1
Laster på konstruksjoner.
EN1991-1-3:2003, Eurokode 1-3 Snølaster

EN1991-1-4:2005, Eurokode 1-4 Vindlaster

EN1992-1-1:2004, Eurokode 2
Prosjektering av betongkonstruksjoner
CEN/TS 1992-4-1:2009,
Dimensjonering av festemidler til betong - Del 4-1: Allmenne regler
CEN/TS 1992-4-2:2009,
Dimensjonering av festemidler til betong - Del 4-2: Bolter med hode
EN1993-1-1:2005, Eurokode 3 1-1
Prosjektering av stålkonstruksjoner

EN1993-1-3:2005, Eurokode 3 1-3 Cold-formed members
EN1993-1-5:2006, Eurokode 3 1-5 Plated structural elements
EN1993-1-8:2005, Eurokode 3 1-8 Design of Joints
EN1997-1-1:2004, Eurokode 7
Geoteknisk prosjektering
EN1998-1-1:2004, Eurokode 8
Prosjektering av konstruksjoner i jordskjelvområder.

Nasjonalt anvendelsesdokument NAD, er standard for tilpasning av nasjonale krav.

 

Brukermanual

Online brukermanual i pdf format.

 

 

Ingeniørverktøy
 • Omregning av enheter
 • Beregning av Tverrsnittsegenskaper
 • Arealberegninger   
 • Stålprofiler
 Go to order
Download free trial version of STEELexpress

Revised: februar 28, 2020.  

 

 

 

 
RUNET Norway as,
Tunteigen, 6264 Tennfjord, Norway

NO 984 065 280 MVA 

epost: salg(at)runet.no

Tel: (+ 47) 467 51 102 

Copyright © RUNET software. All rights reserved.