Program Info
Last ned Demo
F.A.Q
Info siste versjon

Steel Portal Frame Eurokode 3

RUNET programvare kundeservice nedlasting nyheter priser bestill kontakt oss nyttige linker choose country
  
   Steel Portal Frame EC3 
   
  Dimensjonering av enkel Portalramme i henhold til Eurokode 3
 • Alle lastforhold og lastkombinasjoner i henhold til Eurokode 0 og 1.
 • Seismiske beregninger i henhold til Eurokode 8.
 • Design av stålkonstruksjoner, i henhold Eurokode 3-1-1.
 • Stålforbindelser i henhold til Eurokode 3-1-8.
 • Tverravstivningssystem i henhold til Eurokode 3-1.
 • Betongfundament i henhold til Eurokode 2-1 og Eurokode 7-1.
 • Detaljerte tegninger av konstruksjoner og forbindelser.

 Dimensjoneringskonsept
 • Elastisk lineær analyse, med hensyn til andre ordens effekter, (Eurokode 3-1-1)
 • Gravitasjonslaster, nyttelaster, snølast, vindlast (Eurokode 1-1, 1-3, 1-4).
 • Seismiske laster (Eurokode 8-1).
 • Alle lastkombinasjoner (Eurokode 0)
 • Dimensjonering for seismiske laster ved tverrkraftmetode og modal responsspektrum analyse. (Eurokode 8-1)
 • Verifisering av elementer (sperrer, søyler, vuter) i bruddgrensetilstand (ULS) tverrsnittskapasitet,
  bøyningsknekking og vipping (Eurokode 3-1-1, 3-1-3, 3-1-5)
 • Nedbøyning kontroll i SLS, (Eurokode 3-1).
 • Detaljdimensjonering av skrueforbindelser, for rammehjørner, møner og søyleføtter. (Eurokode 3-1-8)
 • Dimensjonering av søylefotforankring (Eurokode 3-1-1, CEN / TS 1992-4-1)
 • Dimensjonering av takåser (Eurokode 3-1).
 • Dimensjonering av vertikale og horisontale tverravstivningssystem (Eurokode 3-1).
 • Dimensjonering av betongfundament. (Eurokode 2-1, Eurokode 7-1)
 • Detaljerte tegninger av struktur og forbindelser.

     Programfunksjoner

Automatisk produksjon av geometri med minimal data input.
Alle nødvendige data på en skjerm.
Analyse og dimensjonering samtidig med data endring.

Advarsel ved ikke godkjent dimensjonering.
Valg av Nasjonalt tillegg, snø, vind og jordskjelv region.
Materialer og kode parametere kan endres.

 


Snølast i henhold til Eurokode 1.
Sn
ølastsone og høyde over havnivå kan velges.


 

Vindregion, høyde og terrengkonfigurasjon kan velges.
Vind innvendig trykk.
Verktøy for evaluering av snølast i henhold til EN1991-1-3 og vindlast i henhold til EN1991-1-4.

 

Seismiske laster i henhold til Eurokode 8.

Analyse for seismiske laster bruker tverrkraftmetode og modal reponsspektrum analyse i henhold til Eurokode 8.

 


Lineær elastisk element analyse med modifisert element stivhet for vute.

Utforming av vertikale og horisontale sideveis tverravstivningssystem system.

Imperfeksjoner for global analyse av konstruksjoner med ekvivalent laster. Andre ordens effekter ved hjelp αcr og forsterkningsfaktorer, ΕΝ1993-1-1 §5.2

Konstruksjonsdimensjonering ifølge til EN1993-1-1 for seksjonsklassifisering, tverrsnittskapasitet,
bøyningsknekking og vipping.

Design av skrueforbindelser for møneforbindelse, rammehjørne, og søylefotforbindelse i henhold til EN1993-1-8.
Dimensjonering av søylefotforbindelse ifølge EN1993-1-8. Forankringssystem mot oppløfterkrefter i henhold til CEN / TS 1992-4. Søylefot kan være ledd eller fast forbindelse.

Design av betongfundament i henhold til Eurokode 2, EN1992-1-1 og Eurokode 7, EN1997-1-1.

Design av takåser. Kontinuerlige eller fritt opplagte åser, sidestøttet eller ikke. Sidestøtten av dekket blir evaluert.

Komplett bibliotek med stål seksjonsprofiler.

Sveisede (fabrikkerte) profiler kan benyttes.
Editor for verdier av sveisede (fabrikkerte) profiler.
Beregningsestimat med utvalg av stålprofiler .

Detaljerte tegninger av strukturen og detaljer for forbindelser.
Nøyaktige tegninger av strukturen og detaljene.
Utskrift i Α4, Α3, Α2 .
Eksport av alle DAK-tegninger til PDF, WMF eller DXF format.

Komplett designrapport med forhåndsvisning. Detaljert rapport med diagrammer, konstruksjon og tegninger av forbindelser.

Referanser til Eurokode avsnitt, rapport med analytiske formler og beregninger.

Rapportinnhold og konstruksjonsdeler kan velges.
PDF og DOC eksport av rapporten.

Grunnleggende programparametere.

Velg Nasjonalt tillegg.

Materialer: Konstruksjonsstål, betong, armeringsstål, jordsmonn.

Nasjonalt tillegg, NAD, parametere og parametere for Portalrammer.

Eurokoder benyttet in SteelPortalFrameEC3 

EN1990:2002, Eurokode 0 Grunnlag for prosjektering
EN1991-1-1:2002, Eurokode 1-1
Laster på konstruksjoner.
EN1991-1-3:2003, Eurokode 1-3 Snølaster

EN1991-1-4:2005, Eurokode 1-4 Vindlaster

EN1992-1-1:2004, Eurokode 2
Prosjektering av betongkonstruksjoner
CEN/TS 1992-4-1:2009,
Dimensjonering av festemidler til betong - Del 4-1: Allmenne regler
CEN/TS 1992-4-2:2009,
Dimensjonering av festemidler til betong - Del 4-2: Bolter med hode
EN1993-1-1:2005, Eurokode 3 1-1
Prosjektering av stålkonstruksjoner

EN1993-1-3:2005, Eurokode 3 1-3 Cold-formed members
EN1993-1-5:2006, Eurokode 3 1-5 Plated structural elements
EN1993-1-8:2005, Eurokode 3 1-8 Design of Joints
EN1997-1-1:2004, Eurokode 7
Geoteknisk prosjektering
EN1998-1-1:2004, Eurokode 8
Prosjektering av konstruksjoner i jordskjelvområder.

Eurocode 0, EN 1990: 2002, Grunnlag for prosjektering
Eurocode 1, EN 1991 Laster på konstruksjoner.
Eurocode 2, EN 1992 Prosjektering av betongkonstruksjoner
Eurocode 3, EN 1993 Prosjektering av stålkonstruksjoner

Nasjonalt anvendelsesdokument NAD, er standard for tilpasning av nasjonale krav.

Brukerhefte i pdf format

 

Gratis oppdatering fra internett.

 

 

 

 

 

 

 

 
RUNET Norway as,
Tunteigen, 6264 Tennfjord, Norway

NO 984 065 280 MVA 

epost: salg(at)runet.no

Tel: (+ 47) 467 51 102 

Copyright © RUNET software. All rights reserved.