Program Info
Last ned DEMO    
BETONexpress F.A.Q   
Info siste versjon
Dokumentasjon

  

Dimensjonering av betongelementer med Eurocode 2

RUNET programvare kundeservice nedlasting nyheter priser bestill kontakt oss nyttige linker choose country
 
BETONexpress - Frequently Asked Questions

Hvordan kan jeg skifte skriftstørrelse i grafikk?
Fra menyen [Oppsett utskriftsparametre/Grafikk] velges skriftstørrelse for grafikk.


Dialogboksen med skriveroppsett vises ikke...
Det er ikke valgt en standardskriver for Windows. Dette kan skje dersom standardskriveren er installert i et nettverk og du ikke er tilkoblet eller nettverkskriveren ikke er PÅ. For a løse problemet, koble til skriveren eller velg en annen standardskriver.


Nar jeg prøver å forhåndsvise rapporten, vises beskjeden  ‘Skriver Feil …’.
For å vise rapporten må du ha installert en skriver pa ditt system. Installer en skriver. Dersom du allerede har en standardskriver installert på ditt system, sjekk at den er koblet til og Online.


Greske matematiske symboler vises ikke riktig i rapporten....
En rekke symboler i Eurocodene inneholder greske matematiske symboler. Avhengig av din Windows installasjon vil disse vises korrekt eller feilaktige. Dersom du har Windows XP eller 2000, kan du installere denne språktype på din datamaskin. Gå til Start/Innstillinger/kontrollpanel/Innstillinger for region og språk/Avansert] velg Gresk fra nedtrekksmenyen og klikk på Bruk. Dersom din Windows versjon ikke støtter Greske matematiske symboler, velg sa fra [Setup/Greske symboler installert], NEI. Alle greske symboler vil i dette tilfelle vises som tekst, alpha, beta, gamma, etc. på skjermen og i rapporter.


Nar jeg  transporterer tekst til Word vises ikke matematiske symboler riktig ....
Dette skjer dersom du ikke har installert greske karakterer pa din maskin.
Dersom du har Windows XP eller 2000, kan du installere denne språktype pa din datamaskin. Gå til Start/Innstillinger/kontrollpanel/Innstillinger for region og språk/Avansert] velg Gresk fra nedtrekksmenyen og klikk på Bruk. Dersom din Windows versjon ikke støtter Greske matematiske symboler, velg så fra [Setup/Greske symboler installert], NEI. Alle greske symboler vil i dette tilfelle vises som tekst, alpha, beta, gamma, etc. på skjermen og i rapporter.


Hvordan kan jeg forandre margene i rapporten?
Fra menyen [Oppsett utskriftsparametre/Andre] velges linjetykkelse og ulike marger.


Hvordan kan jeg manipulere sideskifte i rapporten ?
Fra menyen [Oppsett utskriftsparametre/Andre] velges Skift side for hvert kapittel.


Hvordan kan jeg forandre noe i rapporten ?

Fra beregningsvinduet, etter at beregningene er utført, kan du utføre små redigeringer av rapporten. Dette kan gjøres slik: Ekspander vinduet med [Rapport Opp] Redigeringen kan KUN inneholde små forandringer: IKKE sett inn eller slett linjer. Dersom ditt Windows system ikke støtter greske karakterer, er det ikke tilrådelig å benytte redigeringen. Hvis du ikke vet om ditt operasjonssystem støtter greske karakterer, prøv redigeringen en gang og sjekk om symbolene fortsatt er der etter redigering. Dersom de matematiske symbolene er blitt borte eller vises som andre tegn, trykk [Beregn] på nytt. I dette tilfellet gå til [Fil/Greske karakterer installert] og velg Nei.

 


Hvordan kan jeg legge inn egen tekst i rapporten ?

Du kan sette inn din egen tekst i rapporten, fra menyen [Forhåndsvis/ Sett inn tekst] kommandoen. I vinduet som åpnes kan du skrive ny tekst eller importere fra en *.rtf  fil. Tekstobjektet kan håndteres som de andre designobjektene i prosjektet.


Jeg velger diameter for armeringsstål til 12 , men programmet benytter en annen diameter..
For at progrogrammet skal benytte spesifisert diameter for armering, må du markere dette i boksen [fast diameter]. Ellers vil programmet velge en diameter rundt den spesifiserte og samtidig optimisere armeringen.


For plater velger jeg diameter armeringsstål 6 mm, men programmet benytter 8mm..
Minimum armeringsdiameter for plater er satt til 8 mm i parametre for armert betong.
Gå til Parametre/Parametre for armert betong/Plater, og reduser minumum diameter for platearmering.

006.gif (8685 bytes) 


I kontinuerlige plater og bjelker skifter ikke lengden på spennet selv om jeg forandrer lengden Lo..
Du må klikke på knappen  L= for å sette nye lengder på alle spenn i kontinuerlige bjelker og plater.Revised: desember 10, 2015.

 

 

 

 

 
RUNET Norway as,
Tunteigen, 6264 Tennfjord, Norway

NO 984 065 280 MVA 

epost: salg(at)runet.no

Tel: (+ 47) 467 51 102 

Copyright © RUNET software. All rights reserved.