RUNET programvare kundeservice nedlasting nyheter priser bestill kontakt oss nyttige linker choose country
The structural Eurocodes - Eurokodene

Fra 1. april 2010 er det bare standardene i Eurokode-serien som er gyldig Norsk Standard for prosjektering av konstruksjoner.

Eurokodene er en samling standarder for konstruksjonsmessig og geoteknisk prosjektering av bygg- og anleggsarbeider. Disse standardene er ett sett av harmoniserte tekniske regler for beregning av konstruksjoner i medlemslandene i EU, inkludert Norge og Island.

I henhold til § 6-1 i tekniske forskrifter til plan- og bygningsloven (PBL) kan reglene i PBL og i teknisk forskrift anses oppfylt dersom det benyttes metoder og utførelse i samsvar med Norsk Standard. Dette vil også være tilfellet ved bruk av Eurokoder i serien NS-EN 1990 til NS-EN 1999. Det er da forutsatt at standardenes nasjonale tillegg (NA) med de nasjonalt bestemte parametrene (NDP) legges til grunn for prosjekteringen.
Navn Eurokode referanse Program relatert til eurokode

Eurocode 0: Grunnlag for prosjektering

EN1990

BETONexpress
STEELexpress
SteelPortalFrameEC3
WOODexpress
FRAME2D
+ECdesign
ECexpress

Eurocode 1: Laster på konstruksjoner

NS-EN 1991-1-1:2002+NA:2008 Eurokode 1: Laster på konstruksjoner - Del 1-1: Allmenne laster - Tetthet, egenvekt og nyttelaster i bygninger
NS-EN 1991-1-2:2002+NA:2008

 
Eurokode 1: Laster på konstruksjoner - Del 1-2: Allmenne laster - Laster på konstruksjoner ved brann

NS-EN 1991-1-3:2003+NA:2008

Eurokode 1: Laster på konstruksjoner - Del 1-3: Allmenne laster - Snølaster
1991-1-4 Eurokode 1: Laster på konstruksjoner - Del 1-4: Allmenne laster - Vindlaster
1991-1-5 Eurokode 1: Laster på konstruksjoner - Del 1-5: Allmenne laster - Termiske påvirkninger
1991-1-6 Eurokode 1: Laster på konstruksjoner - Del 1-6: Allmenne laster - Laster under utførelse
1991-1-7 Eurokode 1: Laster på konstruksjoner – Del 1-7: Allmenne laster - Ulykkeslaster

EN1991

BETONexpress
STEELexpress
SteelPortalFrameEC3

WOODexpress
FRAME2D+ECdesign
ECexpress

 

Eurocode 2: Prosjektering av betongkonstruksjoner

1992-1-1 Eurokode 2: Prosjektering av betongkonstruksjoner - Del 1-1: Allmenne regler og regler for bygninger
1992-1-2 Eurokode 2: Prosjektering av betongkonstruksjoner - Del 1-2: Brannteknisk dimensjonering

EN1992

BETONexpress
FRAME2D+ECdesign
ECexpress

Eurocode 3: Prosjektering av stålkonstruksjoner

EN1993

STEELexpress
SteelPortalFrameEC3
FRAME2D+ECdesign
SteelSectionsEC3
ECexpress

Eurocode 4: Prosjektering av samvirkekonstruksjoner i stål og betong

EN1994

ECexpress
Eurocode 5: Prosjektering av trekonstruksjoner
1995-1-1 Eurokode 5: Prosjektering av trekonstruksjoner –
Del 1-1: Allmenne regler og regler for bygninger
1995-1-2 Eurokode 5: Prosjektering av trekonstruksjoner –
Del 1-2: Brannteknisk dimensjonering

EN1995

WOODexpress
FRAME2D+ECdesign
ECexpress
Eurocode 6: Prosjektering av murverk
1996-1-1 Eurokode 6: Prosjektering av murkonstruksjoner – Del 1-1: Allmenne regler for armerte og uarmerte murkonstruksjoner.
1996-1-2 Eurokode 6: Prosjektering av murkonstruksjoner – Del 1-2: Brannteknisk dimensjonering
1996-2 Eurokode 6: Prosjektering av murkonstruksjoner – Del 2: Valg av materialer og utførelse av murverk
1996-3 Eurokode 6: Prosjektering av murkonstruksjoner – Del 3: Forenklede beregningsmetoder for uarmerte murkonstruksjoner.

EN1996

FEDRA
ECexpress

Eurocode 7: Geoteknisk prosjektering

1997-1 Eurokode 7: Geoteknisk prosjektering Del 1: Allmenne regler
1997-2 Eurokode 7: Geoteknisk prosjektering Del 2: Prosjektering basert på grunnundersøkelser og laboratorieprøver

EN1997

BETONexpress
STEELexpress
SteelPortalFrameEC3

ECexpress

Eurocode 8: Prosjektering av konstruksjoner i jordskjelvområder

1998-1 Eurokode 8: Prosjektering av konstruksjoner for seismisk påvirkning - Del 1: Allmenne regler, seismiske laster og regler for bygninger
1998-2 Eurokode 8: Prosjektering av konstruksjoner for seismisk påvirkning - Del 2: Bruer
1998-3 Eurokode 8 - Prosjektering av konstruksjoner for seismisk påvirkning - Del 3: Vurdering og forsterkning av eksisterende bygninger
1998-4 Eurokode 8 - Prosjektering av konstruksjoner for seismisk påvirkning - Del 4: Siloer, beholdere og rørledninger
1998-5 Eurokode 8: Prosjektering av konstruksjoner for seismisk påvirkning - Del 5: Fundamenter, støttekonstruksjoner og geotekniske forhold
1998-6 Prosjektering av konstruksjoner for seismisk påvirkning - Del 6: Tårn, master og skorsteiner

EN1998

BETONexpress
STEELexpress
SteelPortalFrameEC3

WOODexpress

ECexpress

Eurocode 9: Prosjektering av aluminiumskonstruksjoner

EN1999

 

Historikk / tidsplan:
1975 EU-kommisjonene starter prosjekt om Eurokoder
1989 CEN tar over ansvaret for Eurokoder
1991-1998 ENV Eurokoder publiseres
2002-2005/6 EN Eurokoder tilgjengelige (DAV)
2004-2007 EN Eurokoder oversettes og nasjonale tillegg utarbeides
2007 NS-EN Eurokoder med nasjonale tillegg publiseres
2008 - 2010 Nåværende norske standarder inndras

Eurokodene  for bærende konstruksjoner, først introdusert som ENV (draft EuroNorm), er omdannet til EN(EuroNorm) status, innen 2008. På ulike tidspunkt i de forskjellige land vil de forskjellige delene av Eurocode ENV eller EN status gjort gjeldende. Dessverre er Norge sent ute i forhold til oversetting og publisering av nasjonale koder. Likevel vil tilbaketrekkingen av norske standarder inndras etter CENs tidsplan. Mange europeiske land har allerede benyttet eurokodene i en årrekke.
 

Link til Status for Eurocodene CEN
eurokoder


Revised: desember 01, 2023.
 

 

 

 
RUNET Norway as,
Tunteigen, 6264 Tennfjord, Norway

NO 984 065 280 MVA 

epost: salg(at)runet.no

Tel: (+ 47) 467 51 102 

Copyright © RUNET software. All rights reserved.