Program Info
Last ned Lite versjon     
FRAME2Dexpress F.A.Q   
Info siste versjon    
Dokumentasjon
Dimensjonering av elementer i rammestrukturer
i armert betong, stål og tre
i henhold til Eurokode 2, 3 og 5
RUNET programvare kundeservice nedlasting nyheter priser bestill kontakt oss nyttige linker choose country
FRAME2Dexpress + Eurocode design er et program for statisk og dynamisk analyse av 2-dimensjonale rammestrukturer.
Programmet utfører beregninger av interne krefter og produserer diagrammer for forskyvninger, bøyningsmoment, skjærkrefter og aksialkrefter. I den dynamiske analysen beregnes egenfrekvens og diagram av svingeformerer er tilgjengelig.
 • Rammestrukturer defineres ved å benytte veiviseren for strukturer eller ved å angi knutepunktskoordinater og elementforbindelser.
 • Opplagerbetingelser defineres fra meny.
 • Tverrsnitt for element defineres enten med areal og treghetsmoment eller med dimensjoner (rektangulær, T eller L tverrsnitt)
 • Knutepunkt med egenlast og nyttelast.
 • Elementlaster (jevnt fordelte, triangulære, parapole) egenlast og nyttelast. Egenlast inkluderes om ønskelig. Valg av retning for lasten.
 • Koeffisienter for lastkombinasjoner kan defineres av bruker.
 • Materialegenskaper kan velges fra meny.
 • Knutepunktsmasser i henhold til egenlast eller nyttelast.
 • Kombinasjonsfaktor for knutepunktsmasser og elementmasser som følge av egenlast og nyttelast kan defineres av bruker.
 •  Dimensjonering av armert betong i henhold til  Eurokode 2.Gå til bestilling ...
 •  Dimensjonering av stål i henhold til  Eurokode 3.
 • Dimensjonering av tre i henhold til  Eurokode 5.
 • Ramme prototyper for funksjonell dimensjonering av strukturmodeller.
 • Stålprofiler. Alle standard stålprofiler for dimensjonering av stålrammestrukturer inkludert.

Prototyper rammer for enkelt å designe rammemodeller

Materialer for betong, armeringsstål, konstruksjonsstål og tre er justert i henhold til det valgte Nasjonale Tillegg.
Du kan forandre materialegenskapene fra Dimensjonering/Materialer.

Rapporten viser detaljert alle kalkulasjoner og beregninger trinnvis med referanse til korresponderende beregningsregler. Rapporten inneholder også oppriss, grafer og formler.

PDF eksempler

 

FRAME2Dexpress hovedskjerm
 • Knutepunkt

Knutepunkt defineres enkelt med en veiviser for rammekonstruksjoner eller med x og y koordinater.

 •   Elementer

Hvert element er definert med et nummer og endenes knutepunkter.

Veiviser rammekonstruksjon Ved å benytte veiviseren for rammestrukturer er det enkelt å velge materialer og justere dimensjoner.

Materialer: Betong, stål og tre.

 

 valg av elementtverrsnitt 

 valg av opplager

 •  Elementtverrsnitt

Tverrsnittet kan defineres med areal og treghetsmoment eller med dimensjoner b,h for ortogonale tverrsnitt eller med b,b1,h,h1 for T tverrsnitt. Du kan også velge enheter for tverrsnittet.

 • Opplagerbetingelser

Opplagerbetingelser defineres enkelt fra nedtrekksmeny.

knutepunktslaster

knutepunktsmasser

elementlaster

 • Knutepunktslaster

Knutepunktlaster i x,y, retning i kN, momenter i kNm. Lastene angies med egenlast og nyttelast.
Lastene i den statiske analysen er beregnet av  CgxFg+CqxFq, hvor Cg og Cq er lastkombinasjonsfaktorer. Forhåndsvalgte verdier er  Cg=1.35 og Cq=1.50 (Eurocode 1, EC1).

 • Knutepunktsmasser

Knutepunktsmassen i dynamisk analyse beregnes som   CgxFg+CqxFq. Forhåndsvalgte verdier er Cg=1.00 og Cq=0.30 (Eurocode 1, EC1).

 • Elementlaster

Elementlaster for egenvekt og nyttelast angis i  kN/m. Du kan velge mellom fem ulike typer av jevnt fordelt last og retning av lasten fra menyen.
Lastene i den statiske analysen er beregnet av  CgxFg+CqxFq, hvor Cg og Cq er lastkombinasjonsfaktorer. Forhåndsvalgte verdier er  Cg=1.35 og Cq=1.50 (Eurocode 1, EC1).

 • Elementmasser- egenvekt

Fordelte masser i konstruksjonselementer med egenlast og-eller nyttelast. Elementmassen i dynamisk analyse beregnes som  CgxFg+CqxFq. Forhåndsvalgte verdier er Cg=1.00 og Cq=0.30 (Eurocode 1, EC1). En kan velge om du ønsker å inkludere egenvekt av massen.

Beregninger av rammestrukturer av armert betong i henhold til Eurokode 2.

Velg konstruksjonstype Betong og en Tab (side) med Betong blir tilgjengelig. På siden Betong er alle parametere for betongdimensjonering tilgjengelig. Her kontrolleres og justeres all nødvendig data for beregninger av rammekonstruksjonens armerte betong..

Fra menyen Eurocode, Velg Armert Betong Dimensjonering. Alle elementer markert med Dimensjonering = 1 vil bli verifisert i henhold til Eurokode 2, § 6, for aksialkraft, skjær og bøyemoment i bruksgrensetilstand. Dimensjonering for armering er utført i midtfelt, venstre ende og høyre ende av hvert element. De vertikale elementer i trykk (søyler) er verifisert for andre ordens effekter i henhold til Eurokode 2, §5.8.3.Rapporteksempel rammestruktur med armert betong

Materialer for betong, armeringsstål, konstruksjonsstål og tre er justert i henhold til det valgte Nasjonale Tillegg.
Du kan forandre materialegenskapene fra Dimensjonering/Materialer.
 

Beregninger av rammestrukturer av stål i henhold til Eurokode 3.

Ved valg av konstruksjonstype Stål blir en side med Stålegenskaper tilgjengelig. På denne sider er alle parametere for ståldimensjonering tilgjengelig.

Her kontrolleres og justeres all nødvendig data for beregninger av rammekonstruksjonens stålelementer.

Dersom du dobbeltklikker på en linje av tabellen med tverrsnitt eller klikker  vises tabellen med tverrsnittsegenskaper og du kan velge en standard profil for dette elementet.

For å gå videre med stålberegninger velger standard på profilene for samtlige elementer.

Alle elementer markert med 1 i feltet på siden Stål vil bli verifisert i henhold til Eurokode 3, § 6.2, for aksialkraft, skjær og bøyemoment i bruksgrensetilstand, i henhold til § 6.3 for bøyningsknekking og vipping  og bøyetorsjonsknekking.
Kritiske knekklengder er definert på siden med ståldimensjonering. Styrkekontroller er utført for midtfelt, venstre ende og høyre ende av hvert element.


Rapporteksempel Rammestruktur med stålprofiler

Stålprofiler inkludert in programmet

Ståltabeller For stålkonstruksjoner kan du velge stålprofiler fra lister med markedets tilgjengelige stålprofiler.


Knekklengder for søyler

Spesialutviklet redskap for å definere knekklengde for søyler. Dimensjonering/Knekklengder for søyler for forskyvelige og uforskyvelige rammer. Grafer og beregninger er basert på Eurokode 2 §5.8.3.2 for betong og Eurokode 3 for stål.
 

Dimensjonering av treelementer i strukturer henhold til Eurokode 5

Når du velger materialet Tre som konstruksjonsmateriale, åpnes en ny side for trematerialer.

På denne siden oppgir du all nødvendig data for tredimensjonering av rammeelementer. Her kontrolleres og justeres all data for beregninger av rammekonstruksjonens treelementer.

Fra menyen Eurocode, velg dimensjonering av trelast.

Alle elementer markert med 1 i feltet  Dimensj. = 1 på siden Tre vil bli verifisert i henhold til Eurokode 3, § 6.2, for aksialkraft, skjær og bøyemoment i bruksgrensetilstand, i henhold til § 6.3 for bøyningsknekking og vipping og bøyetorsjonsknekking.
 

Kritiske knekklengder er definert på siden med tredimensjonering. Styrkekontroller er utført for midtfelt, venstre ende og høyre ende av hvert element.


Rapporteksempel  Beregninger med trelast

Statisk og dynamisk analyse av en modell
forskyvninger btstatan.jpg (1706 bytes)  Resultater av statisk analyse:
 • Knutepunktsforskyvninger
 • Interne krefter-snittkrefter
 • Diagram av snittkrefter
 • Forskyvninger langs hvert element.
 • Interne krefter ved elementender i globalt og lokalt koordinatsystem.
 • Interne krefter (bøyemoment, skjær og aksialkrefter langs hvert element.
 • Diagram av forskyvninger.
 • Diagram av deformasjoner, bøyemoment, skjærkrefter og aksialkrefter.
 bøyningsmoment    skjærkrefter
btdynan.jpg (1968 bytes)  Resultater av dynamisk analyse:
 • Egenfrekvens
 • Diagram av svingeformer
aksialkreftersvingeformer
utsnitt av beregninger   Rapporter

Du kan forhåndsvise, skrive ut, lagre til fil eller sende rapportene til Word. 

Utskrifter statiske analyser:

 • Knutepunktsforskyvninger
 • Forskyvninger langs hvert element.
 • Interne krefter ved elementender i globalt og lokalt koordinatsystem.
 • Interne krefter (bøyemoment, skjær og aksialkrefter langs hvert element.
 • Diagram av forskyvninger.
 • Diagram av bøyemoment, skjærkrefter og aksialkrefter.

Utskrifter dynamiske analyser:

 • Egenfrekvens
 • Diagram av svingeformer

Tilleggsdokumenter

 • Stivhetsmatrise
 • Likevektsligning
 • Egenverdiligning 
Omdannelse av enheter  btntools.jpg (2768 bytes) Ingeniørverktøy

Nyttige redskap for ingeniøren.

 • Omregning av enheter
 • Beregning av Tverrsnittsegenskaper
 • Arealberegninger   
 • Stålprofiler
 • Jordtrykkskoeffisienter
 help   Online hjelp (engelsk)

Et innholdssensitivt Hjelp system, guider deg gjennom bruken av programmet.

  Brukermanual inkludert (engelsk)

Online brukermanual pdf format er inkludert i programvaren.  

Ga til bestilling

Last ned GRATIS Light  versjon av FRAME2Dexpress

Revised: november 08, 2016.   
 

 

 

 
RUNET Norway as,
Tunteigen, 6264 Tennfjord, Norway

NO 984 065 280 MVA 

epost: salg(at)runet.no

Tel: (+ 47) 467 51 102 

Copyright © RUNET software. All rights reserved.