Program Info
Last ned DEMO     
F.A.Q   
Info siste versjon
Dokumentasjon

Beregningstabeller for Ståltverrsnitt etter Eurokode 3

RUNET programvare kundeservice nedlasting nyheter priser bestill kontakt oss nyttige linker choose country
Beregningstabeller for Ståltverrsnitt etter Eurokode 3, NS-EN1993-1-1:2005.
Tabellene inneholder alle internasjonale profiltyper med geometridata, tverrsnittskonstanter, klassifisering av tverrsnitt, kapasitetsverdier, knekkapasitetsverdier og vippekapasitetverdier i følge Eurokode 3, NS- EN1993-1-1:2005, og NA 2008.
Det kan også definere egne sveiste tverrsnitt ved å angi tverrsnittsmålene.

Tabeller med geometri og tverrsnittskonstanter av standard profiler

Listen til venstre lar deg velge profiltyper (IPE, HE) etc.
Til høyre viser tabellen alle standardiserte seksjoner for denne gruppen, samt dimensjoner og egenskaper.
Ved å bevege
deg opp og ned på tabellen til høyre, skisses seksjon i riktig skala.
 


Automatisk aktivering av stålprofiler i FRAME2Dexpress.

Les mer PDF...

Klassifisering og kapasitet av standard profiler

·    Tverrsnittsklasser (1,2,3,4) i følge NS-EN1993-1-1:2005 § 5.5, for aksiallast og bøyemomenter.

·    Tverrsnittskapasitet for aksial last, bøyemomenter og skjærkraft) i følge NS-EN1993 -1-1:2005 § 6.2 

·    Knekkapasitet for varierende knekklengde (Lc) i følge NS-EN1993 -1-1:2005 § 6.3.1

·    Vippekapasitet for varierende knekklengde for torsjonsknekking (Llt) i følge NS-EN1993 -1-1:2005 § 6.3.2

Sveisetverrsnitt

Du kan definere tverrsnittsmålene i egen vindu.

Tverrsnittskonstanter beregnes og vises automatisk.

Klassifisering og kapasitet av egendefinerte sveiste tverrsnitter.

 

Profiltyper inkludert i programmet

Brukermanual Pdf..

Gratis oppgradering fra Internett.

 

 

Go to order

Eksempler

 

Eksempel 1

Stålsøyle 5.20 m
Søylen er belastet med sentrisk aksial last:
Permanent last G = 80 kN
Variabel last Q = 120 kN
Materialet er S 355
Dimensjonerende last:
Ned = 1.20xG+1.50xQ=1.20x80+1.50x120 = 276 kN Knekklengder: Liy = 5.20 m, Liz = 5.20 m


Klikk Klassifisering og kapasitet av standard profiler.

Fra trekontrollen til venstre, velg stål profilen HEA.
Klikk +,
for se profiler HEA vises.

For stål S 355 og knekklengde 5.20 m (tabellverdier mellom 5.0 m og 6.0 m), sjekk Nbyrd og Nbzrd, (knekkapasitet i sentrisk trykk om y-y og z-z akse) til å være større enn søyles dimensjonerende last Ned = 276 kN.

Profil ÇÅ 180 Á er OK.

For knekklengde 6.0 m>5.20 m, tverrsnitt har knekkapasitet i sentrisk trykk

Nbyrd = 900 kN
>288 kN og
Nbzrd = 397 kN
>276 kN.


Eksempel 2

Fritt opplagt bjelke med spennvidde 5.80m
Bjelken er belastet med:
Permanent last g = 18.0 kN/m
Variabel last q = 24 kN/m.
Materialet er S 355.
Dimensjonerende last:
qed = 1.20x18.0+1.50x24.0 = 57.60 kN/m
Maksimale dimensjonerende moment:
My,ed = 57.60x5.802/8 = 242.20 kNm
Maksimale dimensjonerende skjærkraft:

Vz,ed = 57.60x5.80/2 = 167.0 kN


Klikk Klassifisering og kapasitet av standard profiler.

Fra trekontrollen til venstre, velg stål profilen IPE.
Klikk +, alle profiler IPE vises.

For stål S 355 og knekklengde for torsjonsknekking LLt = 5.80m (Tabell 6.0 m), sjekk Ìbrd2 (parabolisk momentdiagram) som må være større enn bjelkens dimensjonerende moment My,ed =  242.2 kNm.

Profil IPE 500 er OK.

For knekklengde for torsjonsknekking 6.0 m > 5.80 m, tverrsnitt har vippkapasitet Ìbrd2 = 288 kNm>242.2 kNm

Sjekk skjær og momentkapasitet fra tabell. Skjærkapasitet Vc,rdz = 1227 kN, momentkapasitet Mc,rdy = 779 kNm.

 

 

 

 
RUNET Norway as,
Tunteigen, 6264 Tennfjord, Norway

NO 984 065 280 MVA 

epost: salg(at)runet.no

Tel: (+ 47) 467 51 102 

Copyright © RUNET software. All rights reserved.