RUNET programvare kundeservice nedlasting nyheter priser bestill kontakt oss nyttige linker choose country
prisliste Go to order

01/2024


Priser for norske versjoner. For andre utgaver, vennligst gå til korresponderende sider. 
Programvare for MS Windows , alle versjoner

Pris i Nkr*
Enbrukerlisens

Utgave

EUROCODEexpress, Dimensjonering med Eurokodene

10890,00

norsk/engelsk

BETONexpress, siste versjon, Betongkonstruksjoner og elementer

7040,00

norsk/engelsk

BETONexpress, Oppgradering til ver.2023 fra ver. før 2015

1800,00

norsk/engelsk

STEELexpress Stålkonstruksjoner 7040,00

norsk/engelsk

SteelPortalFrame Eurokode 3, Portalrammer 7040,00

norsk/engelsk

SteelSectionsEC3, Ståltverrsnittabeller

1980,00

norsk/engelsk

WOODexpress, Trekonstruksjoner

7040,00

norsk/engelsk

FRAME2Dexpress+ECdesign, Rammekonstruksjoner med eurokoder

6820,00

norsk/engelsk

BETONexpress, WOODexpress, STEELexpress

15840,00

norsk/engelsk

BETONexpress, WOODexpress, STEELexpress, EUROCODEexpress

18590,00

norsk/engelsk

BETONexpress, WOODexpress, FRAME2Dexpress+ECdesign 15840,00

norsk/engelsk

Betongkalkutator, EC2, PRO versjon

1650,00

norsk/engelsk

cgFLOAT 16500,00

engelsk

cgWindWaves

3300,00

engelsk

Ny programfil ved tap, elektronisk + evt. oppgradering

780,00

-

* I prisen er ikke inkludert merverdiavgift 25%
  • Det er ingen årlig vedlikeholdsavgift på vår programvare.
  • Mindre oppdateringer kan nedlastes gratis.
  • Ved større endringer av programvaren som følge av nye standarder eller lover, vil du bli kontaktet. Vanligvis ligger prisen på slike oppgraderinger ca. 10-25% av programvarens nypris.

  • Skoler-universitet og institusjoner, ta kontakt for spesielle avtaler.
  • For flerbrukerlisens, ta kontakt for spesielle avtaler.
  • Produktene sendes elektronisk.

6264 Tennfjord, Norway, Tel.   + 46 75 11 02
 

 

 

 
RUNET Norway as,
Tunteigen, 6264 Tennfjord, Norway

NO 984 065 280 MVA 

epost: salg(at)runet.no

Tel: (+ 47) 467 51 102 

Copyright © RUNET software. All rights reserved.