RUNET programvare kundeservice nedlasting nyheter priser bestill kontakt oss nyttige linker choose country
prisliste Go to order

03/2021


Priser for norske versjoner. For andre utgaver, vennligst gå til korresponderende sider. 
Programvare for MS Windows , alle versjoner

Pris i Nkr*
Enbrukerlisens

Utgave

EUROCODEexpress, Dimensjonering med Eurokodene

9900,00

norsk/engelsk

BETONexpress, siste versjon, Betongkonstruksjoner og elementer

6400,00

norsk/engelsk

BETONexpress, Oppgradering til ver.2021 fra ver. før 2015

1800,00

norsk/engelsk

STEELexpress Stålkonstruksjoner

6400,00

norsk/engelsk

SteelPortalFrame Eurokode 3, Portalrammer 6400,00

norsk/engelsk

SteelSectionsEC3, Ståltverrsnittabeller

1800,00

norsk/engelsk

WOODexpress, Trekonstruksjoner

6400,00

norsk/engelsk

FRAME2Dexpress+ECdesign, Rammekonstruksjoner med eurokoder

6200,00

norsk/engelsk

FRAME2Dexpress, Rammekonstruksjoner

2200,00

norsk/engelsk

FRAME2Dexpress+ECdesign, Oppgradering

4000,00

norsk/engelsk

BETONexpress, WOODexpress, STEELexpress

14400,00

norsk/engelsk

BETONexpress, WOODexpress, STEELexpress, EUROCODEexpress

16900,00

norsk/engelsk

BETONexpress, WOODexpress, FRAME2Dexpress+ECdesign 14200,00

norsk/engelsk

Betongkalkutator, EC2, PRO versjon

1500,00

norsk/engelsk

cgFLOAT 15000,00

engelsk

cgWindWaves

2000,00

engelsk

Ny programfil ved tap, elektronisk + evt. oppgradering

600,00

-

* I prisen er ikke inkludert merverdiavgift 25%
  • Det er ingen årlig vedlikeholdsavgift på vår programvare.
  • Mindre oppdateringer kan nedlastes gratis.
  • Ved større endringer av programvaren som følge av nye standarder eller lover, vil du bli kontaktet. Vanligvis ligger prisen på slike oppgraderinger ca. 10-25% av programvarens nypris.

  • Skoler-universitet og institusjoner, ta kontakt for spesielle avtaler.
  • For flerbrukerlisens, ta kontakt for spesielle avtaler.
  • Produktene sendes elektronisk.

6264 Tennfjord, Norway, Tel.   70 21 34 00    

  hjem produkter kundeservice nedlasting nyheter priser bestill kontakt oss

Copyright © RUNET Norway as. All rights reserved.

Back to top